Cross-sectoraal Luik

Het cross-sectorale luik van Creative Europe zal vanaf 2016 een Financiële Garantiefaciliteit opzetten van 121 miljoen euro dat door het Europees investeringsfonds zal worden beheerd. Hierdoor zullen kleine actoren gemakkelijker toegang krijgen tot bankleningen.

Daarnaast zal er ook steun verleend worden aan sectoroverschrijdende projecten, studies, analyses en een betere gegevensverzameling met het oog op een efficiëntere beleidsvorming.

Ook het European Audiovisual Observatory en het netwerk van de Creative Europe Desken worden financieel ondersteund door dit programmaonderdeel.

CROSS-SECTORALE OPROEPEN

Creative Europe: What's in it for me?

cover whats in it for me?

Deze publicatie kan je downloaden of gratis bestellen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter