Cross-sectoraal Luik

Het cross-sectorale luik van Creative Europe  beschikt over 182 miljoen euro  en heeft vanaf 2016 een Financiële Garantiefaciliteit opgezet van 181 miljoen euro dat door het Europees investeringsfonds wordt beheerd. Hierdoor krijgen kleine actoren gemakkelijker toegang tot bankleningen.

Daarnaast wordt er ook steun verleend aan sectoroverschrijdende projecten, studies, analyses en een betere gegevensverzameling met het oog op een efficiëntere beleidsvorming.

Ook het European Audiovisual Observatory en het netwerk van de Creative Europe Desken worden financieel ondersteund door dit programmaonderdeel.

CROSS-SECTORALE OPROEPEN

Creative Europe: What's in it for me?

cover whats in it for me?

Deze publicatie kan je downloaden of gratis bestellen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter