Europa Cinemas: lidmaatschap en subsidies 2020

Europa Cinemas, het MEDIA-ondersteunde cinemanetwerk, publiceert ieder jaar een subsidieoproep voor cinemazalen of mini-netwerken van cinemazalen met een significante Europese filmprogrammatie. Deadline om een aanvraag in te dienen voor het lidmaatschap vanaf 1 januari 2020 is 15 september 2019.

Europa Cinemas is een netwerk van meer dan 1000 cinema's uit meer dan 40 verschillende landen met een specifieke focus op Europese film. Het netwerk biedt operationele en financiële steun aan cinema's met een siginifant aandeel Europese niet-nationale films. Daarnaast organiseert Europa Cinemas diverse events en initiatieven ter bevordering van de vertoning van Europese film en voorziet het netwerk ook verschillende promotionele activiteiten gericht op het jonge cinemapubliek.

De financiële ondersteuning gebeurt in de vorm van subsidies gaande van 15.500 euro (1 scherm) tot 50.000 euro (15 schermen) en meer.

Deze subsidie wordt opgedeeld in:

 • 80%: Steun aan niet-nationale Europese filmprogrammatie, berekend op basis van het aantal vertoningen en het aandeel binnen de totale programmatie.
 • 20%: Steun aan initiatieven ter bevordering van publiekswerking naar jonge publieken toe (zie Richtlijnen Young Audiences)

Daarenboven kun je aanspraak maken op 3 bonussen:

 • Een bonus voor diversiteit in het aantal Europese filmnationaliteiten binnen de programmatie
 • Een bonus voor Europa Cinemas Label-films
 • Een bonus voor partnerschappen tussen vertoners en online distributieplatformen

Meer informatie over de richtlijnen en aanvraag voor 2018 vind je op deze pagina.

Geïnteresseerd in een aanvraag? Contacteer Joyce Palmers (Media Desk Vlaanderen) of Adrian Preda (Europa Cinemas).

In België zijn er 32 cinema's lid van Europa Cinemas.

Minimum vereisten voor Belgische vertoners om lid te worden van Europa Cinemas en aanspraak te maken op een subsidie

 1. De vertoner is een Europese commerciële cinema die minstens 6 maanden in werking is met een ticketsysteem en officieel aangegeven inkomsten en een professionele uitrusting.
 2. Programmering van recente films. De Europese films vertoond zijn recente langspeelfilms (minimum 60 min.), max. 12 maanden na nationale release.
 3. Minimum 15% (bij meer dan 15 cinemazalen) tot minimum 25% (bij 1 cinemazaal) van de films binnen de programmatie dienen niet-nationale/niet-Belgische Europese films te zijn.
 4. Minimum 35% (bij meer dan 15 cinemazalen) tot minimum 45% (bij 1 cinemazaal) van de films binnen de programmatie dienen Europese films te zijn.
 5. Minimum 520 filmvertoningen per jaar. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor regio’s waar zeer weinig cinema’s zijn (bvb Balkan landen). Voor vertoningsplekken met slechts 1 scherm (in bijvoorbeeld culturele centra) geldt een minimum van 370 vertoningen per jaar.
 6. Minimum 70 zitplaatsen per vertoningsplek (cinema met 1 zaal) of minimum 50 zitplaatsen per zaal wanneer er meerdere zalen zijn binnen de vertoningsplek.
 7. Minimum 25.000 tickets/bezoekers per jaar

Mini-Netwerken

Indien vertoningsplekken niet kunnen voldoen aan bovenstaande vereisten, kunnen ze samen binnen 1 land (verder geen geografische vereisten) een mini-netwerk vormen en zo als 1 cinema met meerdere zalen fungeren en samen 1 subsidie aanvragen. Alle netwerkleden moet tesamen voldoen aan vereiste 2, 5, 6 en 7, MAAR ze moeten elk apart wel voldoen aan punt 1, 3 en 4. Namelijk, ze moeten elk (indien telkens 1 zaal) kunnen aantonen dat min 25% binnen hun programmatie niet-nationale (niet-Belgische) Europese films zijn en dat minimum 45% van de films binnen hun programmatie Europese films zijn.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter