1 miljoen euro voor project 'European Film Factory' via MEDIA-oproep voor 'Filmeducatie'

9 juli 2019
De Europese Commissie heeft op 4 juli 2019 het resultaat bekend gemaakt van de oproep voor Filmeducatie (call 33-2018).

De subsidiemaatregel 'Filmeducatie' ondersteunt initiatieven die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken (inclusief audiovisueel erfgoed) bevorderen. Daarnaast richt deze maatregel zich op de bijdrage van Europese audiovisuele werken aan educatie. De focus ligt op filmeducatie-initiatieven voor jongeren tussen 11 en 18 jaar. 

Geselecteerde projecten in 2018 ontvingen subsidies voor een periode van 2 jaar, dus tot eind 2020. De oproep van 2019 was daarom bedoeld voor één specifiek project, namelijk het opstellen van een catalogus van minimaal 7 bekende en belangrijke Europese films (inclusief gerelateerd pedagogisch materiaal), ten behoeve van basisscholen en voortgezet onderwijs in de MEDIA-landen

De commissie kent 1 miljoen euro toe aan het project 'European Film Factory' van Institut Français. Partners zijn Arte Education uit Frankrijk en EUN Partnership uit België. Het overzicht van de resultaten van deze oproep, lees je op de site van EACEA. EUN Partnership krijgt in totaal 123.201,36 euro.

Vanuit België was er 1 aanvraag als projectleider, maar dat werd niet geselecteerd. Van de 2 Belgische organisaties die die meededen als partner in een ingediend project, is EUN partnerschip de enige die werd geselecteerd. 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter