Conferentie 'Van lokale en landelijke erfgoedpraktijk naar Europees beleid en vice versa'

strategie 21
25 september 2018
Wat doet Europa op het vlak van erfgoed en wat betekent dit voor de Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk? Op 19 november organiseren de Vlaamse overheid, FARO en Herita een interactieve conferentie voor de erfgoedsector en beleidsmakers.

De laatste jaren heeft de Europese Unie zich ontpopt tot een belangrijke actor met betrekking tot erfgoed, met als hoogtepunt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. De Raad van Europa is al langer actief op dit vlak met haar verschillende conventies. Ook lidstaten en middenveld bewegen zich in dit internationale veld en nemen initiatieven zoals bijvoorbeeld de Verklaring van Davos of de Berlin Call to action . Deze conferentie kadert binnen al deze recente ontwikkelingen op Europees vlak. 

Op deze conferentie hebben we zowel oog voor het beleid als voor de praktijk. Aan de hand van internationale en Vlaamse voorbeelden leggen we link tussen Europese beleidskaders en de  Vlaamse en lokale erfgoedpraktijk. We gaan dieper in op de bredere context van recente ontwikkelingen in de hedendaagse erfgoedzorg en staan stil bij een aantal interessante Europese kaderteksten en instrumenten. Met het Actieplan voor het Cultureel Erfgoed van de Europese Unie werpen we een blik in de toekomst Tijdens de lunch is er ruimte voor netwerking en voorzien we een standenmarkt met EU-(financierings) instrumenten. 

In de namiddag gaan we tijdens drie workshops met praktijkvoorbeelden dieper in op de recente Strategie 21 van de Raad van Europa. Strategie 21 biedt een kader voor een omvattend erfgoedbeleid en -beheer en is een concreet gevolg van de Verklaring van Namen van april 2015. Toen gingen de bevoegde ministers akkoord om een gedeelde en geïntegreerde aanpak van erfgoedbeheer te promoten. Met de Strategie 21 wil de Raad van Europa zijn lidstaten stimuleren en helpen om de grote erfgoedconventies, zoals de Conventies van Valletta, Firenze, Faro en Granada, in de praktijk om te zetten.

 

Locatie en datum

19 november 2018 bij FARO, steunpunt voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed, Priemstraat 51, 1000  Brussel.

 

Programma

09u30: Onthaal en koffie

10u00: Verwelkoming en inleiding. Flora van Regteren Altena (coördinator van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nederland)
 

10u10: EU en erfgoed: toenemende aandacht van de EU voor de erfgoedsector: een blik in de tijd, context en uitdagingen (werktitel). Brigitte Myle en Vera Ameels (Vlaamse overheid) 

10u40u: Wat na het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018? De nieuwe ontwikkelingen binnen EU na 2018 (werktitel) . Catherine Magnant (Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie) 

11u20: De Davos Verklaring en de Strategie 21 van de Raad van Europa: context, relevantie en aanknopingspunten voor de sector (werktitel). Luc-Emile Bouche-Florin (voorzitter van de European Council of Spatial Planners)

12.00u: Netwerklunch en standenmarkt 

Namiddag: Strategie 21 van de Raad van Europa, van de theorie naar de praktijk.

13u30: Drie thematische workshops: je kiest twee workshops uit: 

  • Sociale component
  • Economische en ruimtelijke ontwikkelingen
  • Component ‘kennis en educatie’

16u30: Videoboodschap van Geert Bourgeois, Minister-president, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed en van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

16u40: Conclusies door Flora van Regteren Altena

17u00: Afsluitende receptie

Locatie en datum

19 november 2018 bij FARO, Priemstraat 51, 1000  Brussel.
 

Initiatiefnemers 

Deze conferentie is een initiatief van de Vlaamse overheid, FARO en Herita in het kader van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed
 

Inschrijven

De plaatsen zijn beperkt. Snel inschrijven is de boodschap. Vul hier het inschrijvingsformulier in. 

Meer weten? 

info@europeeserfgoedjaar2018.be

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter