Creative Europe verwacht in 2019

13 december 2018
Het Creative Europe Culture-subsidiejaar 2018 sloot af met de oproep ‘Support for European Cooperation Projects 2019 - Call EACEA/34/2018’, met uiterste indieningsdatum op 11 december 2018.

In 2019 kent het Creative Europe Culture programma opnieuw een oproep voor:

Meer precieze informatie over de oproepen, aanvraagdocumenten en de exacte indieningdata volgen in de loop van 2019, maar noteer alvast:

*De subsidieoproep Europese Samenwerkingsprojecten 2019 is de laatste mogelijkheid om steun aan te vragen via het Creative Europe Cultureprogramma (2014-2020), voor Europese culturele en creatieve samenwerkingsprojecten met start tussen 1 september en 15 december 2020. Het betreft een projectsteun volgens het co-financieringsprincipe, binnen een maximale projectperiode van 48 maanden.

Voor meer informatie over Creative Europe en de dienstverlening van Creative Europe Desk Vlaanderen in de voorbereiding van uw Europees project en partnerschap met steun van Europa, kan je terecht via deze website.
 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter