'Cultural Adaptations': Best Practice van een Klein Samenwerkingsproject

Gent
12 september 2018
'Cultural Adaptations' is een Kleinschalig Samenwerkingsproject dat focust op de rol van cultuur in klimaatadaptatie van onze samenleving, en de gevolgen van die klimaatadaptatie voor culturele organisaties. Greentrack uit Gent is partner in het project.

Het project wordt geleid door Creative Carbon Scotland en naast Greentrack tekenden ook het Ierse Axis Ballymun en het Zweedse TILLT voor dit project. Binnen 'Cultural Adaptations' werken de partners alle vier nauw samen met een lokale niet-culturele ‘adaptatiepartner’. Greentrack Gent koos voor Stad Gent die met haar uitgebreide klimaatadaptatieplan al veel expertise opbouwde rond het thema. Samen zullen ze o.a. via workshops en andere initiatieven hun leden en andere culturele organisaties uitnodigen om na te denken over klimaatadaptatie op vlak van infrastructuur, programmatie, mobiliteit, etc. Maar ook omgekeerd gaan ze samen op zoek naar de rol van cultuur en kunstenaars in klimaatadaptatie.

Een belangrijk onderdeel van 'Cultural Adaptations' is het betrekken van een ‘embedded artist’. Een kunstenaar zal gedurende een periode ingebed worden bij de lokale adaptatiepartner om met zijn/haar artistieke vaardigheden en praktijk te kijken naar de gevolgen van klimaatadaptatie voor Gent en haar inwoners en de specifieke uitdagingen voor de Stad Gent. De kunstenaar zal ook aan de conferenties en workshops bij de andere partners deelnemen en gedurende de hele periode betrokken worden bij het project.

Klimaatadaptatie en cultuur: wat?

De afgelopen jaren groeide het bewustzijn rond de noodzaak aan transitie naar een duurzame samenleving. Hoe kunnen we ons gedrag en onze omgeving duurzamer maken, onze gebouwen energiezuiniger, onze voetafdruk kleiner? Vandaag zien we echter dat de inspanningen om CO2-uitstoot te besparen op wereldniveau niet afdoende zijn. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds prangender en het is intussen duidelijk dat onze leefwereld er in de toekomst anders zal uitzien. Daarom is het belangrijk niet alleen meer in te zetten op ‘klimaatmitigatie’ (het verminderen van onze CO2-uitstoot) maar ook te onderzoeken hoe we ons als culturele organisaties aanpassen aan dit veranderende klimaat.

Wanneer?

Het project start in oktober 2018 en loopt tot maart 2021. In de loop van die periode zal er bij alle partners een transnationale meeting met workshops plaatsvinden, te starten met Schotland, gevolgd door Zweden en Ierland. De meeting in België zal vermoedelijk in de lente van 2020 vallen.

Op de hoogte blijven?
Wil je graag het laatste nieuws over het project, de activiteiten en de start- (maart 2019) en eindconferentie (2020) in Schotland ontvangen? Via deze link kan je je inschrijven op de Cultural Adaptations-nieuwsbrief van Creative Carbon Scotland. 

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter