Nieuw oproep: Societal challenges and the arts

26 februari 2019
De Europese Commissie publiceerde in het kader van Horizon 2020 een oproep 'Societal Challengers and the Arts'. Deadline is 14 maart 2019.

 

Kunsten kunnen een nieuw licht werpen op het verleden, een spiegel voorhouden voor het hedendaagse leven en nieuwe perspectieven voor de toekomst creëren. Ze hebben de macht om ons te bewegen, ons te onderwijzen en geaccepteerde verhalen te bevragen. Ze kunnen ook een uitwisseling bevorderen waarin mensen standpunten tegenkomen die radicaal anders zijn dan de hunne. In het proces kunnen de kunsten het persoonlijke behoren en wederzijds begrip inspireren. Ze kunnen ook maatschappelijke betrokkenheid en sociale verandering bevorderen en een groot aantal actoren rond een gemeenschappelijke agenda mobiliseren. Als zodanig kunnen kunstvormen wetenschappelijke en beleidsmatige benaderingen aanvullen.

Doelstellingen

Voorstellen dienen artistieke producties te identificeren en te bestuderen die nieuw denken, engagement en mogelijk actie hebben gegenereerd in relatie tot hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals ervaren in Europa. Daarbij moeten ze motivaties, filosofieën, manieren van betrokkenheid en impact vastleggen en analyseren vanuit een comparatief, geografisch evenwichtig en multidisciplinair perspectief. Ze zouden projecten en acties moeten identificeren en analyseren die erin geslaagd zijn leden van onze samenlevingen te mobiliseren voor een gemeenschappelijk doel, inclusief delen van de samenleving die anders misschien ver van dergelijke initiatieven zouden blijven, en hun succesfactoren identificeren als basis voor aanbevelingen aan beleidsmakers. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan artistieke producties, met inbegrip van participerende, die stem geven aan gemarginaliseerde of onthechte groepen en individuen. De penetratie van de Gemeenschap en diffusiemechanismen, met inbegrip van de rol van digitale technologieën voor het verschaffen van toegang tot kunst, moeten worden bestudeerd, evenals belemmeringen voor betrokkenheid. De relatie tussen kunst en democratie en tussen kunst en individuele of gemeenschapsveerkracht moet worden aangepakt. Voorstellen moeten ook de rol in overweging nemen van lokale, regionale en nationale identiteiten en tradities, van mondiale en Europese intellectuele trends, en van sociale bewegingen bij het vormgeven van artistieke representaties. Historische analyse en andere relevante benaderingen van de sociale en menswetenschappen kunnen als relevant worden gebruikt. Artistiek ondernemerschap en koppelingen naar de culturele en creatieve industrieën kunnen ook worden aangepakt. Waar relevant kunnen de gevolgen van het EU-, nationale, regionale of lokale beleid en de financiering van kunst worden overwogen.

Budget

De Commissie is van mening dat met voorstellen die een bijdrage van de EU in de orde van grootte van 3 miljoen EUR vereisen, deze specifieke uitdaging op passende wijze kan worden aangepakt. Dit sluit echter niet uit dat voorstellen worden ingediend en geselecteerd waarvoor andere bedragen worden aangevraagd.

Info & contact

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter