Nieuwe Oproep 'Platforms voor Culturele Content en Innovatie'

18 juli 2019
De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd, het gaat om het pilootproject: 'Platforms voor culturele content en innovatie, met een deadline van 20 september 2019.

De doelstellingen van het pilootproject zijn:

 • De Europese contentindustrieën stimuleren om innovatie en nieuwe technologieën te integreren in hun werking en daarmee hun positie als creatieve pioniers in het digitale tijdperk te garanderen.
 • De verschillene spelers uit het culturele veld samenbrengen, teneinde een gemeenschappelijke mind-set te ontwikkelen ten aanzien van innovatie, door ervaringen, data en kennis te delen.
 • Testen en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor het maken van content, distributie en promotie, die gebuik maken van digitale technologieën en rekening houden met nieuwe gedragspatronen van het publiek.
 • Mogelijk maken van platform(s) voor culturele content en innovatie.

 

Om in aanmerking te komen, moet(en) de aanvrager(s):

 • een publieke of private juridische entiteit zijn. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een subsidie ​​in het kader van deze oproep.
 • actief zijn in de contentindustrie, die onder meer de volgende sectoren omvat: audiovisueel, multimedia, boeken en uitgevers en de muziekindustrie.
   

Activiteiten die in aanmerking komen:

 • Curatoriele activiteiten van een platform ter bevordering van experimenten met nieuwe technologieën en de ontwikkeling van nieuwe benaderingen, diensten, producten en bedrijfsmodellen in het culturele veld.
 • Activiteiten in het kader van de verspreiding van resultaten van experimenten, uitwisseling van gegevens en ervaringen tussen culturele content sectoren.
 • Activiteiten in het kader van de organisatie van evenementen, conferenties, workshops, enz. (online en offline) waarin de voortgang en de resultaten van de activiteiten van het platform voor innovatie op het gebied van culturele inhoud worden getoond.
 • Financiële steun aan derden.

 

Toekenningscriteria

Kwaliteit van de activiteiten (40 punten / drempel: 24 punten)

 • Innovatieve karakter van het project,
 • Relevantie en meerwaarde van het voorgestelde platform ten opzichte van bestaande initiatieven,
 • Europese meerwaarde, onder meer door grensoverschrijdende samenwerking,
 • Impact van het project op de content industrieën.

Kwaliteit van de organisatie en het management (30 punten / drempel: 18 punten)

 • Kwaliteit en gezamenlijke kracht van de grouping, inclusief partners uit verschillende content-industrieën en het vermogen om een brede community binnen de CCS aan te trekken en ermee te interacteren,
 • Kwaliteit van de voorgestelde methodologie voor de uitvoering van de actie en de doelstellingen ervan,
 • Kwaliteit van de organisatie van het projectteam: verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de doelstellingen van de actie.

Kwaliteit van de verspreiding en duurzaamheid (30 punten / drempel: 18 punten)

 • Kwaliteit en relevantie van de communicatie- en verspreidingsstrategie onder de partners,
 • Kwaliteit en relevantie van de verspreidings- en voorlichtingsactiviteiten, inclusief de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden,
 • Mogelijkheden om op middellange termijn duurzaamheid en groeipotentieel te verwezenlijken.

Totaal: 100 punten / drempel: 70

Drempel
Voorstellen die minder dan 60% van de maximumscore per criterium scoren (de drempel), worden afgewezen. Voorstellen met een totale score van minder dan 70 punten worden afgewezen.

De totale begroting van deze oproep bedraagt 1.038.000 Euro. De subsidie dekt maximaal 60% van de totale kosten. Afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen, kan de Commissie maximaal drie aanvragen honoreren.

Alle informatie en documenten, vind je op de site van de Europese Commissie

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter