Verwachte publicatie van oproep 'Literaire Vertalingen 2020'

7 november 2019
De publicatie van de oproep 'Literaire Vertalingen 2020' wordt verwacht midden januari 2020 met een verwachte deadline van 9 april 2020. De start van deze actie is najaar 2020 en is voor de duur van 2 jaar.

Wie komt in aanmerking?

 • uitgevers of uitgeverijen die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur.
 • zij moeten op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen ten minste twee jaar rechtspersoonlijkheid bezitten.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • het project is een vertaling van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken;
 • de brontaal en de doeltaal van de werken moeten ‘officieel erkende talen’ zijn van de landen die aan het programma deelnemen;
 • ook vertalingen uit het Latijn en het Oudgrieks in een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking;
 • de doeltaal moet de moedertaal van de vertaler;
 • de vertalingen moeten een grensoverschrijdende dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur uit een officiële taal in een andere officiële taal van hetzelfde land komt bijgevolg niet in aanmerking;
 • de te vertalen werken zijn op papier of in digitaal formaat;
 • de te vertalen werken zijn fictie met een hoge literaire waarde;
 • non-fictie komt NIET in aanmerkng;
 • de werken moeten al gepubliceerd zijn;
 • de werken moeten geschreven zijn door auteurs die afkomstig zijn één van de deelnemende landen, met uitzondering van Latijnse en Oudgriekse werken;
 • de werken mogen nog niet eerder in de doeltaal zijn vertaald, tenzij de nieuwe vertaling beantwoordt aan een duidelijke vraag.

Houd deze website in het oog voor de updates.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter