Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat vooral naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, alsook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Met een budget van bijna 455 miljoen euro voor de hele programmaperiode (2014 - 2020), beschikt het subprogramma Cultuur over 31% van het totale Creative Europe budget.

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur.

Public Consultation
Geeft je mening over de werking van het Creative Europe programma
Op 24 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie een Openbare Raadpleging over de werking van Creative Europe (2014-2020). Tot 16 april 2017 kun je meedoen.
referendum UK
Update over UK-deelname aan Creative Europe
Het Brexit-referendum en de uitvoering van Artikel 50 in 2018, riepen vele vragen op over de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan het Creative Europe programma. De UK Desk antwoordde hierop dat de UK minstens tot eind 2018 actief zal blijven deelnemen.
Indiening subsidieaanvraag 'Europese Platformen 2017' verlengd tot 27 april 2017
Indiening subsidieaanvraag 'Europese Platformen 2017' verlengd tot 27 april 2017
De subsidieoproep 'Europese Platformen 2017' werd op 1 februari 2017 gepubliceerd door het Uitvoerend Agentschap EACEA. De voorziene deadline voor de indiening van de subsidieaanvragen is onlangs verlengd tot 27 april 2017, 12u00 (i.p.v. 6 april).

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter