Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat niet alleen naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, maar ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Met een budget van ruim 430 miljoen euro voor de hele programmaperiode (2014 - 2020), beschikt het subprogramma Cultuur over 31% van totale budget van het Creative Europe programma.

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur.

 

Logo EECH 2018
Negen nieuwe erfgoedsites krijgen Europees Erfgoed Label
De Europese Commissie heeft op 1 maart 2018 negen sites toegevoegd aan de Europese Erfgoed Label lijst.
Start invest
Europese Garantiefaciliteit: 25 miljoen euro aan leningen voor culturele en creatieve kmo’s in België
PMV en St’art treden sinds 19 maart 2018 officieel op als Belgische financiële tussenpersonen voor de nieuwe Garantiefaciliteit die het Europees Investeringsfonds verleent aan de Culturele en Creatieve Sectoren binnen het kader van het Creative Europe Programma.
Literaire vertalingen
Publicatie Subsidieoproep 'Literaire Vertalingen 2018'
Het Uitvoerende Agentschap EACEA publiceerde op 27 maart 2018 de subsidieoproep 'Literaire Vertalingen 2018' (EACEA 13/2018). Deze oproep is voor 2 categorieën: 2-jarige Projecten of Projecten met een Kaderovereenkomst (maximaal 3 jaar).

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter