Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat niet alleen naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, maar ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Met een budget van ruim 430 miljoen euro voor de hele programmaperiode (2014 - 2020), beschikt het subprogramma Cultuur over 31% van totale budget van het Creative Europe programma.

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur.

banner results
Hier vind je de database van de Europese Commissie met alle samenwerkingsprojecten van het Culture Subprogramma die ooit zijn gefinancierd, incl de websites van de projecten.  
i portunus
i-Portunus publiceert tweede pilootoproep voor mobiliteit van kunstenaars
i-Portunus is een project dat geselecteerd en gefinancierd wordt door het Creative Europe programma van de Europese Unie. Het ondersteunt korte-termijn-mobiliteit van kunstenaars en cultuurwerkers. Op 3 juni werd de tweede oproep gepubliceerd.
Verwachte publicatie selectieresultaten 'Europese Samenwerkingsprojecten 2019'
Verwachte publicatie selectieresultaten 'Europese Samenwerkingsprojecten 2019'
Het Uitvoerende Agentschap EACEA laat op weten dat de selectieresultaten voor de subsidieoproep 'Europese Samenwerkingsprojecten 2019' (EACEA 34/2018 - deadline 11 december 2018) in de tweede helft van juni 2019 zullen gepubliceerd worden.
Europa Nostra 2018
Stel je kandidaat voor de Erfgoedprijs 2019 (Europa Nostra Awards)
Het is een begrip in de sector: de Europa Nostra Awards of European Union Prize for Cultural Heritage. In 2019 zullen weer tot 30 erfgoedrealisaties over heel Europa beloond en bekroond in diverse categorieën. Deadline om je kandidaat te stellen is 15 november 2018.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter