Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat niet alleen naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, maar ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Met een budget van ruim 430 miljoen euro voor de hele programmaperiode (2014 - 2020), beschikt het subprogramma Cultuur over 31% van totale budget van het Creative Europe programma.

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur.

Publicatie subsidieoproepen 'Europese Samenwerkingsprojecten' & 'Samenwerkingsprojecten EYCH 2018'
Publicatie subsidieoproepen 'Europese Samenwerkingsprojecten' & 'Samenwerkingsprojecten EYCH 2018'
De subsidieoproep voor 'Europese Samenwerkingsprojecten (EACEA 32/2017) en de eenmalige subsidieoproep voor 'Europese Samenwerkingsprojecten i.h.k.v. het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 (EACEA 35/2017)' zijn gepubliceerd op 14 september 2017.
Schrijf je in voor workshop ‘Subsidieaanvraag voorbereiden’
Schrijf je in voor workshop ‘Subsidieaanvraag voorbereiden’
Creative Europe Culture Desk Vlaanderen organiseert een praktische workshop over hoe je een Creative Europe subsidie kunt aanvragen voor Europese Kleinschalige en Grootschalige Samenwerkingsprojecten.
Logo EECH 2018
Lanceringsevenement Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 (EYCH2018)
2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH2018). Het lanceringsevenement op 21 november is het officiële startschot van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter