Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat niet alleen naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, maar ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Met een budget van ruim 430 miljoen euro voor de hele programmaperiode (2014 - 2020), beschikt het subprogramma Cultuur over 31% van totale budget van het Creative Europe programma.

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur.

 

Music Moves Europe
Vier oproepen in het kader van 'Europe Moves Music'
14 februari 2018 was de officiële lancering van het pilootproject 'Music Moves Europe'. Daarmee was de eerste stap gezet naar een EU-subsidieprogramma voor muziek vanaf 2021. Op 15 mei 2018 werden in het kader daarvan vier oproepen gepubliceerd.
Logo EECH 2018
Publicatie Selectieresultaten 'Samenwerkingsprojecten ihkv EYCH 2018'
Het Uitvoerend Agentschap EACEA heeft de resultaten bekendgemaakt van de subsidieoproep 'Samenwerkingsprojecten ihkv EYCH 2018' (EACEA 25/20170 met als deadline 22 november 2017.
meerjarenbegroting 2021-2027
Meer geld voor Creative Europe in voorstel post-Brexit meerjarenbegroting (2021-2027)
Voor de langetermijnbegroting van 2021-2027 stelt de Europese Commissie voor om de financiering voor Creative Europe te verhogen van 1,46 miljard euro (2014-2020) naar 1,85 miljard euro.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter