Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat niet alleen naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, maar ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Met een budget van bijna 455 miljoen euro voor de hele programmaperiode (2014 - 2020), beschikt het subprogramma Cultuur over 31% van totale budget van het Creative Europe programma.

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur.

Tunesie
Tunesië neemt volwaardig deel aan het Creative Europe programma vanaf 2018
Op 11 mei 2017 ondertekenden Tunesië en de Europese Commissie de overeenkomst voor de toetreding van Tunesië tot het Creative Europe programma.
Nieuwe subsidieoproep Literaire Vertalingen (Cat 1. - 2 jarig Samenwerkingscontract)
Nieuwe subsidieoproep Literaire Vertalingen (Cat 1. - 2 jarig Samenwerkingscontract)
Het Uitvoerende Agentschap EACEA publiceerde op 12 juni 2017 een nieuwe subsidieoproep voor Cat. 1. Literaire Vertalingen (EACEA 15/2017) met als deadline 25 juli 2017. Het gaat om een subsidie voor 2-jarige contracten.
Erfgoeddag
Informatiedag: EU-subsidies voor projecten i.h.k.v. het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Internationale projecten in het kader van dat jaar kunnen een subsidie hiervoor aanvragen bij één van de programma's van de EU. De informatiedag op 19 september maakt je wegwijs.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter