Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat niet alleen naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, maar ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Met een budget van ruim 430 miljoen euro voor de hele programmaperiode (2014 - 2020), beschikt het subprogramma Cultuur over 31% van totale budget van het Creative Europe programma.

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur.

banner results
Hier vind je de database van de Europese Commissie met alle samenwerkingsprojecten van het Culture Subprogramma die ooit zijn gefinancierd, incl de websites van de projecten.  
RESULTATEN cultuur
Selectieresultaten 'Europese Samenwerkingsprojecten 2018 (EACEA 32/ 2017)'
Het Uitvoerend Agentschap EACEA heeft op 23 juli 2018 de selectieresultaten bekend gemaakt van de oproep 'Europese Samenwerkingsprojecten 2018 (EACEA 32/ 2017)' met als deadline 18 januari 2018.
Verwachte publicatiedatum subsidieaanvraag 'Samenwerkingsprojecten 2019'
Verwachte publicatiedatum subsidieaanvraag 'Samenwerkingsprojecten 2019'
Het Uitvoerend Agentschap EACEA zal de volgende oproep voor de subsidieaanvraag 'Europese Samenwerkingsprojecten' wellicht einde september 2018 publiceren. De deadline om een projectvoorstel in te dienen, wordt verwacht in de tweede helft van november 2018.
Music Moves Europe Talent Awards
Nieuwe Europese Muziekprijs: Music Moves Europe Talent Awards
De Music Moves Europe Talent Awards is de nieuwe jaarlijkse Europese prijs voor muziek en de opvolger van de European Border Breakers Awards. De nominaties zijn in september 2018 en de uitreiking van de prijs vindt plaats op 16 januari 2019 tijdens Eurosonic Nooderslag

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter