Subprogramma Cultuur

Het subprogramma Cultuur wil internationale samenwerking met Europese culturele en creatieve sectoren aanmoedigen. Aandacht gaat naar transnationale mobiliteit van culturele spelers en circulatie van creaties, en ook naar professionele ontwikkeling via uitwisseling van goede praktijken, innoverende businessmodellen, digitale toepassingen, publieksontwikkelingsstrategieën en netwerking.

Hier vind je de database van de Europese Commissie met alle samenwerkingsprojecten van het Culture Subprogramma die ooit zijn gefinancierd, incl de websites van de projecten.  

 

Cross-sectorale Subsidies

Kijk ook naar Cross-sectorale Subsidieoproepen voor culturele en creatieve organisaties.

Laatste werkprogramma Creative Europe 2014-2020 bekend
Laatste werkprogramma Creative Europe 2014-2020 bekend
De Europese Commissie heeft het laatste werkprogramma voor het huidige Creative Europe programma gepresenteerd. 2020 staat in het teken van het ondersteunen van de nieuwe Europese agenda voor cultuur, de digitale eengemaakte markt en de #Digital4Culture strategie.
Workshop Voorbereiding subsidiedossier 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020'
Workshop Voorbereiding subsidiedossier 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020'
Culture Desk Vlaanderen organiseert op 4 verschillende data een praktische 3-uur durende workshop over de aanvraag van een Europese subsidie over de aanvraag van een Europese subsidie voor Grootschalige en Kleinschalige Samenwerkingsprojecten.
NIEUW 'Publicatie oproep 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020'
NIEUW 'Publicatie oproep 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020'
Het Uitvoerende Agentschap EACEA heeft de subsidieoproep 2020 voor 'Europese Samenwerkingsprojecten' gepubliceerd op 2 oktober 2019.

Welke subsidiemaatregelen biedt Creative Europe ter ondersteuning van de creatieve en culturele sectoren? Hier vind je uitleg over deadlines, voorwaarden, budget, selectiecriteria en aanvraagprocedures.

Hoe en waar vind je andere organisaties om samen een Europees samenwerkingsproject mee te organiseren? Hier vind je een overzicht van partner searches, databanken en tips.

Hier vind je een chronologisch overzicht van infossessies en workshops die Culture Desk Vlaanderen (mede) organiseert, alsook externe culturele evenementen zoals conferenties, seminaries en festivals.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter