Automatische Distributie

Oproep: 
EACEA /27/2018 (verstreken)
Deadline(s): 
5 september 2019 (verstreken)

Welke projecten komen in aanmerking?

Het doel van deze subsidie is het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale distributie van recente Europese films.

Dit gebeurt door distributeurs financieel te ondersteunen bij het herinvesteren in de promotie en distributie (inclusief online) van nieuwe niet-nationale Europese films op basis van hun marktprestaties. 

Deze subsidie stimuleert ook de relatie tussen de productie- en distributiesector om zo de competitieve positie van niet-nationale Europese films en Europese bedrijven te verbeteren.

Elke subsidieaanvraag bestaat uit twee fasen (verwerkt in 1 grant agreement):

 1. Genereren van een fonds: In deze eerste fase bouwt de aanvragende distributeur een fonds op, waarvan de waarde wordt bepaald op basis van het aantal verkochte toegangtickets voor gedistributeerde niet-nationale Europese films in de deelnemende landen van het subprogramma Media tijdens het referentiejaar (2017).  Hierbij is er een vastgesteld maximum per film en per land. De distributeur dient een overzicht in met de bezoekersaantallen van de films die in aanmerking komen. Deze aantallen moeten door de distributeur geverifieerd worden door de nationale bevoegde instanties (voor België is dit de Belgian Entertainment Association of BEA) en dienen samen met de aanvraag ingediend te worden.
 2. Herinvestering: het gegenereerde fonds moet vervolgens geïnvesteerd worden in:
  1. filmfinanciering:
   1. de coproductie van niet-nationale Europese films;
   2. de verwerving van distributierechten van niet-nationale Europese films (bijvoorbeeld d.m.v. minimumgaranties); en/of
  2. de releasekosten van niet-nationale Europese films:
   1. promotie- en publiciteitskosten
   2. optische en digitale kosten (dubbing, ondertiteling en transcoderingkosten)

Een volledig overzicht van de in aanmerking komende kosten voor elke subrubriek vind je onder '11.2 Eligible costs' in de Officiële Richtlijnen.

Er kan in maximaal 10 verschillende films herinvesteerd worden. Herinvesteringen in dezelfde film in verschillende kostencategorieën zijn toegestaan.

Digitale distributie komt eveneens in aanmerking mits de films een resolutie van minimum 1.3K hebben (geen DVD, DVIX, Digital Beta of andere dragers met een resolutie van minder dan 1.3K).

De maximumduur van de activiteiten mag 24 maanden bedragen vanaf de startdatum van de actie. Een verlenging van 6 extra maanden kan worden toegestaan.

Voorwaarden waaraan de 'subsideerbare' films moeten voldoen (zowel voor het genereren van een fonds als voor de herinvestering):

 • De films moeten met een meederheidsdeelname geproduceerd zijn door (een) producent(en) die gevestigd zijn in de deelnemende landen van het Media-programma en moeten gemaakt zijn met een aanzienlijke deelname van vakmensen uit die landen (zie tabel in de Richtlijnen).
 • Ze moeten fictie-, animatie- of documentairefilms zijn van minimum 60 minuten.
 • Ze moeten afkomstig zijn uit een ander land dan het land waarin ze worden distributeerd
 • Ze mogen geen alternatieve inhoud (opera's, concerten, performances, enz.) of reclame hebben.
 • Hun oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) zijn ten vroegste in 2014 verworven.

 

Wie komt er in aanmerking?

Europese filmdistributeurs, gevestigd in één van de deelnemende landen van het subprogramma Media.

 • Een filmdistributeur is Europees wanneer het bedrijf eigendom is van onderdanen van deelnemende landen van het subprogramma Media, hetzij rechtstreeks hetzij via een meerderheidsparticipatie.
 • De commerciele activiteiten van de distributeur moeten ervoor zorgen dat de films onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht voor de exploitatie in de cinemazalen.
 • De activiteiten van de distributeur mogen zowel technisch (ondertiteling, productie en verspreiding van posters, enz.) als marketing- en promotiegericht (productie van trailers, organisatie van promotieevents, enz.) zijn. 
 • De distributeur moet in het bezit zijn van de distributierechten voor het desbetreffende land.
 • De distributeur moet de distributie van de film in het desbetreffende land uitvoeren.
 • De distributeur staat in voor de distributiekosten. 
 • De distributeur moet geregistreerd zijn in het land waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en moet daar ook over de nodige distributiecapaciteit (o.a. operating staff) beschikken. 

 

Subsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor oproep EACEA/27/2018 bedraagt 24 350 000 euro. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale subsidieerbare kosten.
 • Bij de berekening van de subsidie wordt rekening gehouden met het volgende:
  • Er wordt een fonds gegenereerd dat wordt bepaald op basis van het aantal verkochte toegangtickets voor niet-nationale Europese films door de distributeur in het referentiejaar (2017). Films met minder dan 200 verkochte tickets in 2017 worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het fonds.
  • Dit fonds dient te worden geherinvesteerd in filmfinancierings-, release- en andere kosten. Een volledig overzicht van de in aanmerking komende kosten voor elke module vind je onder '11.2 Funding forms' in de Officiële Richtlijnen.
 • Op basis van het bedrag van de subsidie die de aanvrager heeft berekend (o.b.v. de selectiecriteria), wordt de aanvrager gevraagd een distributiestrategie in te dienen voor de investeringen in coproductie, verwerving van distributierechten en/of release van de in aanmerking komende films.
 • Het subsidiebedrag wordt in 3 fases uitbetaald:
  • 1ste prefinanciering: 30% vanaf de ondertekening van de grant agreement
  • 2de prefinanciering: 30% vanaf ontvangst van het progressierapport (wanneer 70% van de eerste prefinanciering is opgebruikt)
  • Finale betaling: 40% vanaf ontvangst eindrapport

Het genereren van een fonds dat kan worden herinvesteerd in nieuwe projecten wordt berekend door de vermenigvuldiging van de bezoekersaantallen van niet-nationale Europese films in het referentiejaar (2018) met een coëfficiënt dat wordt vastgesteld op basis van het distributiegebied en het land van herkomst van de film. (zie tabel hieronder)

DistributiegebiedBedrag per bezoekersaantal (in euro)
 Films afkomstig uit UK en FR (in euro)Films afkomstig uit ES, IT en DE (in euro)Films afkomstig uit alle andere Media-landen (in euro)
DE, FR, IT, ES0,350,400,80
UK, AT, BE, NL, PL0,400,550,80
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE0,600,700,80
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media landen0,700,800,90

Zo kan een distributeur in België 0,40 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,55 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 0,80 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere Media-landen (maar niet-Belgisch want de film moet niet-nationaal zijn).

Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor België 200.000 bezoekers per film. 

DistributiegebiedMaximum treshold (bezoekersaantallen)
DE, FR, IT, ES30.000
UK, AT, BE, NL, PL15.000
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE10.000
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media-landen5.000

 

Één van de belangrijkste doelstellingen van deze steunregeling is het versterken van de marketing van Europese films. Mede daarom werd er een minimumdrempel bepaald voor de op te bouwen fondsen. Voor distributeurs in België is deze drempel 15.000 euro (zie tabel hieronder).

DistributiegebiedMinimumdrempel fonds (in euro)
DE, FR, IT, ES30.000
UK, AT, BE, NL, PL15.000
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE10.000
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media landen5.000

Eerst registreren

Bekijk de video

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

 • Registreer jezelf als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS).

 • Na registratie kun je inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met jouw ECAS-gegevens en kun je jouw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet je invoeren wanneer je het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat je het BTW-nummer en ondernemingsnummer van je organisatie bij de hand hebt, voordat je met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal (Beneficiary Register).

 

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden op de site van EACEA:

Gebruik MEDIA logo

Voor distributie zijn aparte richtlijnen voor het gebruik van het logo.
Meer info lees je op de pagina Logo van deze website.

Vragen?

Wil je bijgeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke distributeurs hebben bij voorgaande oproepen een subsidie gekregen in het kader van Creative Europe - Automatische Distributie?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter