Cat. 3. Samenwerkingsprojecten EYCH 2018 (verstreken)

Oproep: 
EACEA 35/ 2017
Deadline(s): 
22 november 2017 (verstreken)

De oproep van 2018 heeft een 3de categorie samenwerkingsprojecten, die specifiek gerelateerd zijn aan het Europees Jaar voor Cultuur Erfgoed 2018.
 

Welke projecten komen in aanmerking?

De samenwerkingsprojecten moeten 2 doelstellingen van het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 realiseren, namelijk:

 1. Bewust maken van gedeelde Europese waarden en geschiedenis met cultureel erfgoed als gemeenschappelijke basis;
 2. Versterken van een samenhorigheidsgevoel binnen de gemeenschappelijke Europese ruimte.
   

Deze projecten beogen, vooral via communicatie en promotiecampagnes, het volgende:

 1. Het versterken van het samenhorigheidsgevoel binnen de gemeenschappelijke Europese ruimte;
 2. Het gebruiken van cultureel erfgoed als een inspiratiebron voor eigentijdse creatie en innovatie, alsook het versterken van de interactie met andere culturele en creatieve sectoren.

Deze cat.3 projecten zijn bij voorkeur gericht aan:

 1. Schoolgaande jeugd (10-14 jarigen);
 2. Jongeren (15-25 jarigen);
 3. Algemeen publiek
   

Welke organisaties komen in aanmerking?

 • Organisaties uit de culturele of creatieve sector met een publiek-of privaatrechtelijke rechtsvorm.
  De volgende organisaties komen NIET in aanmerking voor Categorie 3:
  • Toeristische organisaties of/of bedrijven
  •  Instellingen, organisaties, verenigingen of VZW's die zich bezig houden met onderzoek
  • Instituten voor hoger onderwijs en onderzoeksintellingen die daarmee samenhangen
 • De projectleider moet tenminste officieel 2 jaar bestaan op het ogenblik van de aanvraag. Voor de partnerorganisaties geldt dit criterium niet.
 • Aantal deelnemers: minimum 3 organisaties (1 projectleider en 2 partnerorganisaties) uit minimum 3 verschillende deelnemende landen van het subprogramma Cultuur.
 • Nieuw: Vanaf 1 januari 2018 kan Tunesië als volvaardige partner of projectleider deelnemen aan het Creative Europe subprogramma Cultuur.
   

Subsidiebedrag

 • Het betreft een cofinanciering waarbij maximaal 200.000 euro (= max. 60% van de  totale subsideerbare projectkost) door Europa wordt betaald, voor een projectperiode van maximaal 24 maanden.
 • De overige kosten (min. 40%) worden door alle partners samen betaald. Dit kan met eigen middelen, nationale, regionale of locale subsidies, sponsering etc.
   

Tijdslijn

 • Publicatie van de oproep EACEA 35/2017: 14 september 2017
 • Deadline indiening subsidieaanvraag: 22 november 2017, 12u00
 • Bekendmaking selectieresultaten: april 2018 (onder voorbehoud)
 • Aanvang project: tussen 1 januari en 30 september 2018,
 • Projectsduur: maximaal 24 maanden

Naast de formele uitsluitingscriteria (faillissement, belangenvermenging, schulden, gerechtelijke vervolging, etc), de algemene selectiecriteria (financiële draagkracht en operationele capaciteit) en de wettelijke criteria (statuut, verplicht aantal deelnemende landen, etc), zijn er een aantal inhoudelijke selectiecriteria. ALLE projectleiders - dus ook diegenen die minder dan 60.000 euro subsidie aanvragen - moeten een ‘Declaration of Honour’ toevoegen. Deze 'verklaring op eer' heeft betrekking op het gehele partnerschap.

De aanvragen worden na de administratieve selectie (formele uitsluitingscriteria, algemene- en wettelijke selectiecriteria) inhoudelijk beoordeeld door 2 experten op basis van 4 selectiescriteria (‘Award Criteria’). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend. 

1. Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 30 punten) en de prioriteien van EYCH2018

 • Hoe draagt het project bij tot de professionalisering van de sector?
 • Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals?
 • Op welke manier beantwoordt het project aan de 2 gestelde prioriteiten van het EYCH2018? (Zie Guidelines)
   

2. Kwaliteit van de activiteiten (max. 30 punten): 

 • Hoe worden de geplande projectactiviteiten van het project gerealiseerd in de praktijk?
 • Hoe concreet zijn deze activiteiten uitgewerkt (datum, naam, plaats)?
 • Welke resultaten worden voorzien en hoe wordt de impact gemeten?
 • Wat is de internationale ervaring van de verschillende project-teamleden? (belang van goed uitgewerkt CV)
   

3. Communicatie en verspreiding (max. 20 punten)

 • Hoe realistisch en helder is het communicatieplan?
 • Welke doelpubliek wordt bereikt met het project?
 • Hoe wordt bijgedragen aan publieksontwikkeling en via welke strategie?
 • Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het positief imago van de EU?

 

4. Kwaliteit van de samenwerking (max. 20 punten)

 • Zijn alle partners sterk betrokken bij het project?
 • Is er een duidelijke en realistische taakverdeling?
 • Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien, ook na afloop van de projectperiode?
   

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 stipt worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

 

Lees meer over aandachtspunten en handige tips bij je aanvraag
 

Wat na de selectie?

 • Ofwel ontvang je felicitaties van de jury ofwel;
 • Ontvang je een gemotiveerde evaluatiebrief die jou zeker kan helpen om jouw project  bij te sturen en volgend jaar opnieuw een aanvraag te overwegen;
 • In geval van een succesvolle aanvraag, volgt de ondertekening van het contractvoorstel met EACEA en de ontvangst van de prefinanciering;
 • Een ‘kick-off'meeting met de Europese Commissie en jouw toegewezen contactpersoon bij het Uitvoerend Agentschap EACEA staat gepland in de daaropvolgende maanden;
 • Nuttige informatie over de praktische projectopvolging, het financiële management en rapportering op de site van EACEA.
 • Lees meer op de site van EACEA

Via de website van EACEA kan je volgende noodzakelijke documenten downloaden:

Vragen?

Selectieresultaten voorgaande oproepen

Welke Europese Samenwerkingsprojecten met Belgische participatie zijn in voorgaande oproepen geselecteerd?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter