Filmfestivals

Oproep: 
EACEA/32/2018 (verstreken)
Deadline(s): 
 • 20 december 2018 (voor festivals die starten tussen 1 mei en 31 okt 2019 - verstreken)
 • 7 mei 2019 (voor festivals die starten tussen 1 nov 2019 en 30 april 2020 - verstreken)

Doelstelling?

Met deze subsidiemaatregel wil Europa filmfestivals ondersteunen met een divers Europees filmprogramma, een uitgebouwde publiekswerking en filmeducatie. 

Welke festivals komen in aanmerking?

Europese filmfestivals die plaatsvinden in één van de deelnemende landen van het subprogramma Media. Een festival is 'Europees' wanneer de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Voorwaarden definitie 'filmfestival'

 • is een audiovisueel festival dat films programmeert (fictie, documentaire of animatie), die vertoond worden aan verschillende publieken inclusief het grote publiek, alsook geaccrediteerde internationale filmprofessionals en pers;
 • vindt plaats tijdens een specifieke periode, in een vooraf bepaalde stad;
 • heeft een duidelijke regulerings- en selectieprocedure.

Komen niet in aanmerking: thematische festivals zoals culturele events of kunst-, technologie- en wetenschapsgerelateerde events, alsook festivals gericht op reclamespots, live-broadcast events, TV series, videoclips, videogames, amateurfilm en niet-narratieve artistieke werken en festivals met specifieke thema's zoals ecologie, gastronomie, mode, gezondheid, archeologie, antropologie, wetenschap, milieu, toerisme, sport etc.. Natuurlijke personen komen ook niet in aanmerking.

De filmfestivals voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • er ligt een duidelijke nadruk op Europese films, en in het bijzonder op films afkomstig uit landen met een lage productiecapaciteit*;
 • ze bieden een geografisch diverse en hoofdzakelijk niet-nationale Europese programmatie;
 • er is een duidelijke selectieprocedure voor het filmprogramma;
 • minstens 70% van de subsidieerbare programmatie of minstens 100 langspeelfilms (of 400 kortfilms) binnen de subsidieerbare programmatie zijn afkomstig uit de deelnemende landen van het Media-programma. Bovendien is binnen die Europese programmatie minstens 50% niet-nationaal en zijn er minstens 15 deelnemende landen vertegenwoordigd.
 • de subsidieerbare programmatie bestaat uitsluitend uit narratieve audiovisuele kort- en/of langspeelfilms (fictie, documentaire en animatie) die vertoond worden aan het publiek tijdens het festival en opgenomen zijn in de officiële catalogus;
 • de start van het festival vindt plaats tussen 1 mei 2019 en 31 oktober 2019 of tussen 1 november 2019 en 30 april 2020.

*Landen met een lage productiecapaciteit zijn: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarijë, Ijsland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Roemanië, Slovakije, Slovenië en FYROM (Macedonië).

De filmfestivals besteden bijzondere aandacht aan:

 • audience development (en specifiek op jonge publieken en atypische festivalpublieken) d.m.v. diverse activiteiten vooraf, tijdens en na het festival, inclusief activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en/of uitbreidingen naar andere steden (met kleinere  partnerfestivals en/of cross-border partnerschappen)
 • innovatieve acties rond audience development d.m.v. het gebruik van innovatieve digitale technologieën en instrumenten zoals sociale media en online activiteiten om een permanente community op te bouwen, alsook innovatieve manieren om het bereik te vergroten (bvb. crossplatform programma's);
 • initiatieven rond filmeducatie in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen gedurende het hele jaar door;
 • grensoverschrijdende samenwerkingen met andere festivals, teneinde een efficiënt gebruik van middelen te stimuleren, bijvoorbeeld door het delen van ondertitels, dubbing, online kijkplatformen, etc..

 

Subsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 3,2 miljoen euro gelijk verdeelt over de twee deadlines. 
 • De subsidie voor de cofinanciering is een forfaitair bedrag (max. 60% van de totale kosten), berekend op basis van het aantal Europese films in de programmatie:
  • tussen 27.000 euro (minder dan 40 Europese films) en 75.000 euro (meer dan 200 Europese films), waarbij 4 kortfilms (elk max. 50 min) worden gerekend als 1 film;
  • of specifiek voor kortfilmfestivals: tussen 19.000 euro (minder dan 150 Europese kortfilms) en 33.000 euro (meer dan 250 Europese kortfilms).
 • De aanvrager dient een voorstel in voor een actie van 12 maanden (per uitzondering en op aanvraag 18 maanden). De looptijd van de actie mag tot 8 maanden voor de startdatum van het festival beginnen en eindigen tot 4 maanden na de startdatum van het festival.

 

Wijzigingen tegenover vorige oproep

 • De selectiecriteria zijn aangepast. Het criterium 'Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten' telt nu voor 35 punten in plaats van 30 punten. Er ligt vanaf nu nog meer nadruk op samenwerkingen en partnerschappen.  
 • Binnen het criterirum 'Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid' ligt de nadruk vooral op de grootte van het publiek. Het criterium 'Organisatie van het team' telt nu voor 5 punten in plaats van 10 punten. 

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experten en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria. In totaal worden er maximaal 100 punten toegekend voor:

1. Relevantie (max. 30 punten): Activiteiten gericht op het publiek, met name publieksbereik- en outreachtrategieën, inclusief online activiteiten, het gebruik van innovatieve digitale technologieën en instrumenten zoals sociale media, en filmeducatie-activiteiten.

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (max. 35 punten): De Europese dimensie, culturele en geografische diversiteit van de programmatie alsook de kwaliteit van de samenwerkingen met andere Europese filmfestivals. Vanaf deze oproep ligt er een grotere nadruk op samenwerkingen, waardoor er extra 5 punten komen voor dit criterium.

3. Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (max. 30 punten): Grootte van het publiek en de professionals en de impact op de promotie en circulatie van de Europese audiovisuele werken, inclusief het gebruik van digitale technologieën en mechanismen in functie van commerciële of alternatieve distributie van het programma.  

4. Organisatie van het team (max. 5 punten): Verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van het team t.o.v. de specifieke doelstellingen van het festival. Dit criterium krijgt 5 punten minder in vergelijking met de vorige oproepen.

Een meer gedetailleerd overzicht per criteria lees je in de Officiële Richtlijnen en in de Expert Guide.

Eerst registreren

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De nieuwe oproep (EACEA 17/2017) heeft 2 deadlines:
  • 20 december 2018, 12u00: voor subsidieerbare festivals die starten tussen 1 mei en 31 oktober 2019.
  • 7 mei 2019, 12u00: voor subsidieerbare festivals die starten tussen 1 november 2019 en 30 april 2020.
  • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen tijdens het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Selectie

De evaluatie van de aanvragen duurt ongeveer 4 maanden. Daarna krijgen de aanvragers een persoonlijke mail met het resultaat.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden van de website van EACEA:

Vragen?

Zoek je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten van voorgaande subsidieoproepen

Welke filmfestivals hebben subsidie gekregen in de voorgaande oproepen?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter