Sales Agents 2019

Oproep: 
EACEA/29/2018 (voor 2019)
Deadline(s): 
7 november 2019

Welke projecten komen in aanmerking?

Met deze regeling worden sales agents gestimuleerd te investeren in Europese bioscoopfilms, zodat de internationale distributie van deze films wordt bevorderd. De regeling beoogt ook de relatie tussen de productie- en distributiesector te verbeteren.

Deze steun gebeurt in twee fasen, maar er is 1 'grant agreement'

 1. Genereren van een potentieel fonds: In een eerste fase bouwt de aanvragende sales agent een fonds op op basis van de internationale verkoopresultaten van zijn bedrijf op de Europese markt gedurende de referentieperiode (2013-2017). De sales agent moet kunnen aantonen dat hij/zij in de referentieperiode 01/01/2013 en 31/12/2017 voor minimaal 8 recente Europese films (waarvan minstens 1 niet-nationale) de aangewezen sales agent was en dat hij/zij gerechtigd was om deze films in minimaal 10 deelnemende landen van het MEDIA programma te verkopen. Recente Europese films zijn films met copyright uit 2013 of daarna. Vervolgens moet hij/zij kunnen aantonen dat in deze periode tenminste 3 van deze films in minimaal 3 MEDIA landen, buiten het land van herkomst van de film, zijn uitgebracht. Verder moet kunnen worden aangetoond dat de portfolio minimaal 1 niet-nationale film bevat.​
 2. Herinvestering: het opgebouwd fonds moet vervolgens geïnvesteerd worden in:
 • Module 1: minimumgaranties of voorschotten, betaald voor de internationale verkooprechten voor nieuwe Europese niet-nationale subsidieerbare films.
 • Module 2: promotie, marketing en reclame voor nieuwe Europese niet-nationale subisidieerbare films.

Duur actie

 • De maximumduur van de actie is 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst. Er kan indien beargumenteerd en aangevraagd in de overeenkomst, een maximale verlening van 6 maanden toegekend worden.  
   

Subsideerbare films

Voor de films via welke een fonds kan worden gegenereerd (fase 1) en waarin kan worden geïnvesteerd (fase 2) gelden de volgende voorwaarden:

 • Het zijn recente fictie-, animatie- of documentairefilms van minimum 60 minuten.
 • Ze zijn afkomstig uit een ander land dan het land waarin ze worden distributeerd
 • Ze bevatten geen alternatieve inhoud (opera's, concerten, performances, enz.) of reclame.
 • De oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) zijn ten vroegste in 2013 verworven.
 • De film moet met meerderheidsparticipatie geproduceerd zijn door een producent/producenten, die gevestigd zijn in landen die aan het MEDIA-programma deelnemen. Bovendien moeten ze geproduceerd zijn met een aanzienlijke participatie van professionals, die afkomstig zijn uit die landen.

 

Wie komt in aanmerking?

Europese sales agents, gevestigd in één van de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA en met de meerderheid van de aandelen in Europese handen.

 • Een sales agent wordt gedefinieerd als een bedrijf dat opereert als tussenpersoon (bemiddelingsagent) voor producenten en gespecialiseerd is in de commerciële exploitatie van films door middel van marketing en het verlenen van licenties aan distributeurs en andere kopers.
 • De sales agent moet met de producent van de film een geschreven contract hebben dat hem het recht geeft om de film te verkopen in minstens 10 landen die deelnemen aan het MEDIA-programma.

 

Subsidiebedrag

 • Het totale beschikbare budget voor de oproep voor 2019 bedraagt 2,6 miljoen euro. Voor 2020 gaat het budget omhoog naar 3 miljoen euro.
 • De subsidie bedraagt maximum 60% van de totale subsidiabele kosten. Het bedrag van het potentieel fonds wordt berekend op basis van de marktprestaties van de sales agent voor een bepaalde referentieperiode. Het bedrag voor de herinvestering zal afhangen van de kosten en soort van herinvestering (MG- en P&A-kosten), alsook van de beschikbaarheid van het fonds.   

Fase 1

Een potentieel fonds wordt toegekend aan een Europese sales agent op basis van zijn prestaties op de Europese markt tijdens de referentieperiode van 1 januari t/m 31 december van het jaar ervoor. De sales agent moet kunnen aantonen dat:

 • hij in de referentieperiode met de producenten een geschreven contract heeft voor minimaal 8 Europese films (waarvan minimaal 1 niet-nationale film), dat hem het recht geeft om die films te verkopen in minstens 10 landen die deelnemen aan het MEDIA-programma. 
 • gedurende diezelfde referentieperiode er voor minstens 3 films uit 3 landen die deelnemen aan het MEDIA-programma, een cinema release was die onder de 'automatische distributie' subsidiemaatregel valt en dat dit kan bewezen worden door declaraties van de distributeur. 

Bij het succesvol vervolledigen van deze eerste stap, krijgt de sales agent een subsidie van 20.000 euro. 

 

Een aanvullend fonds kan verkregen worden op basis van het totale potentiële fonds gegenereerd onder de laatste oproep van de 'Automatische Distributiesteun':

 • 20% voor films uit landen met een hoge productie capaciteit (DE, ES, FR, IT, UK)
 • 30% voor films uit landen met een lage productie capaciteit. 

Het aanvullende fonds is afhankelijk van de budgettaire beschikbaarheid. De subsidie zal de vorm aannemen van een potentieel fonds waarover sales agents kunnen beschikken voor verdere investeringen in recente niet-nationale Europese films.

 

Fase 2: Herinvesteren:

Het opgebouwde fonds kan vervolgens worden geïnvesteerd in:

 • de minimumgarantie voor nieuwe Europese niet-nationale films. Maximum percentage van de herinvesteringskosten gedekt door het fonds zijn: 60% indien sales contract getekend is voor het einde van de productie, 50% indien sales contract getekend is na het einde van de productie.
 • de promotie en marketing van nieuwe Europese niet-nationale films. Het maximum percentage van de herinvesteringskosten die gedekt zijn door het fonds bedraagt 50%. 

Indien het potentieel fonds niet opnieuw wordt geïnvesteerd, gaat het fonds verloren.

 

Eerst registreren

Bekijk de video

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

 • Registreer jezelf als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS).

 • Na registratie kun je inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met jouw ECAS-gegevens en kun je jouw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet je invoeren wanneer je het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat je het BTW-nummer en ondernemingsnummer van je organisatie bij de hand hebt, voordat je met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal (Beneficiary Register).

Aanvraag indienen

 • Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding.
 • De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705.

Downloads

Je kunt de volgende documenten downloaden:

 

Vragen?

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman

Contacteer Frank Herman van de MEDIA Desk Vlaanderen.

Selectieresultaten van voorgaande oproepen

Welke sales agents hebben bij voorgaande oproepen een subsidie gekregen in het kader van Creative Europe - Sales agents?

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter