Cross-sectoraal Luik

Het Creative Europe 2021-2027-programma is officieel bekend gemaakt op 17 juni 2021.

Download het FACTSHEET van CREATIVE EUROPE 2021-2027.

CROSS-SECTORAAL LUIK

 • ondersteunt sectoroverschrijdende transnationale projecten, studies, analyses en betere gegevensverzameling met het oog op grotere visibiliteit van Creative Europe en en efficiëntere beleidsvorming met betrekking tot de rol van cultuur tegen sociale insluiting en het vrijwaren van artistieke vrijheid.
 • moedigt innovatieve benaderingen in het creëren van, de toegang verschaffen tot, en het distribueren/promoten van inhoud in de culturele en de creatieve sector en met andere sectoren, onder meer door rekening te houden met de digitale transitie, al dan niet marktgericht. 
 • bevordert sectoroverschrijdende activiteiten, gericht op de aanpassing aan de structurele en technologische veranderingen waarmee de nieuwsmediasector wordt geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving. 
 • ondersteunt de Creative Europe desken in de deelnemende landen met o.a. hun grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken.
 • Het CROSS-SECTORAAL LUIK richt zicht tot:
  • de brede audiovisuele sector in combinatie met andere culturele sectoren  
  • de wereld van journalistiek en media  
  • beleidsonderzoekers en -(uit)voerders in de deelnemende landen.
Creative Europe: What's in it for me?

cover whats in it for me?

Deze publicatie kan je downloaden of gratis bestellen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter