Cross-sectoraal Luik

De huidige, onderstaande info geldt enkel en alleen nog voor de lopende projecten onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma en is niet van toepassing op het nieuwe Creative Europe 2021-2027-programma. Zodra de informatie over het Creative Europe 2021-2027 - programma  en de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website aangepast. 

Vanaf 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel van het nieuwe Creative Europe-2021-2027-programma. Nog lopende projecten met VK-partners, ingediend onder het voorbije Creative Europe 2014-2020 - programma, gaan evenwel onverminderd door. Ze worden in de komende jaren gefinaliseerd en onder de 2014-2020 - rapporteringsvoorwaarden afgewerkt. 

Het CCS Garantiefonds valt vanaf  2021 niet meer onder het Creative Europe-programma (2021-2027), maar maakt deel uit van het Invest EU-programma. 

-------

Het cross-sectorale luik van Creative Europe verleent steun aan sectoroverschrijdende projecten, studies, analyses en een betere gegevensverzameling met het oog op een efficiëntere beleidsvorming. Ook het European Audiovisual Observatory en het netwerk van de Creative Europe Desken worden financieel ondersteund door dit programmaonderdeel.

Cross-sectorale oproepen

 

Creative Europe: What's in it for me?

cover whats in it for me?

Deze publicatie kan je downloaden of gratis bestellen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter