Cross-sectoraal Luik

Het Creative Europe 2021-2027-programma is officieel bekend gemaakt op 17 juni 2021.

Download het FACTSHEET van CREATIVE EUROPE 2021-2027.

CROSS-SECTORAAL LUIK

 • ondersteunt sectoroverschrijdende transnationale projecten, studies, analyses en betere gegevensverzameling met het oog op grotere visibiliteit van Creative Europe en en efficiëntere beleidsvorming met betrekking tot de rol van cultuur tegen sociale insluiting en het vrijwaren van artistieke vrijheid.
 • moedigt innovatieve benaderingen in het creëren van, de toegang verschaffen tot, en het distribueren/promoten van inhoud in de culturele en de creatieve sector en met andere sectoren, onder meer door rekening te houden met de digitale transitie, al dan niet marktgericht. 
 • bevordert sectoroverschrijdende activiteiten, gericht op de aanpassing aan de structurele en technologische veranderingen waarmee de nieuwsmediasector wordt geconfronteerd, met inbegrip van het bevorderen van een vrije, diverse en pluralistische mediaomgeving, kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid, ook in de digitale omgeving. 
 • ondersteunt de Creative Europe desken in de deelnemende landen met o.a. hun grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van beste praktijken.
 • Het CROSS-SECTORAAL LUIK richt zicht tot:
  • de brede audiovisuele sector in combinatie met andere culturele sectoren  
  • de wereld van journalistiek en media  
  • beleidsonderzoekers en -(uit)voerders in de deelnemende landen.
  • In 2021 staan 1 nieuwe Creative Europe-oproep in het teken van een management issues tussen de brede audiovisuele sector en andere culturele actoren. Voor het eerst is de Nieuwssector aangesproken met een totaal nieuwe oproep rond partnerschappen.

-------------------------------

De onderstaande info geldt enkel en alleen nog voor de lopende projecten onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma en is niet van toepassing op het nieuwe Creative Europe 2021-2027-programma. Zodra de informatie over Creative Europe 2021-2027 en de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website vervangen en aangepast. 

 • Vanaf 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van het nieuwe Creative Europe-2021-2027-programma. Nog lopende projecten met VK-partners, ingediend onder het voorbije Creative Europe 2014-2020 - programma, gaan evenwel onverminderd door. Ze worden in de komende jaren gefinaliseerd en onder de 2014-2020 - rapporteringsvoorwaarden afgewerkt. 
 • Het CCS Garantiefonds valt vanaf  2021 niet meer onder het Creative Europe 2021-2027 programma 2021-2027, maar maakt deel uit van het Invest EU-programma. 
 • Cross-sectorale oproepen 2014-2020.
Creative Europe: What's in it for me?

cover whats in it for me?

Deze publicatie kan je downloaden of gratis bestellen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter