Cross-sectoraal Luik

Het cross-sectorale luik van Creative Europe verleent steun aan sectoroverschrijdende projecten, studies, analyses en een betere gegevensverzameling met het oog op een efficiëntere beleidsvorming. Ook het European Audiovisual Observatory en het netwerk van de Creative Europe Desken worden financieel ondersteund door dit programmaonderdeel.

Vanaf 2016 is er een Financiële Garantiefaciliteit opgezet van 181 miljoen euro dat door het Europees investeringsfonds wordt beheerd. Via deze garantiefaciliteit krijgen kleine actoren gemakkelijker toegang tot bankleningen.

Cross-sectorale oproepen

 

Creative Europe: What's in it for me?

cover whats in it for me?

Deze publicatie kan je downloaden of gratis bestellen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter