Cross-sectorale oproepen

Oproep met deadline in 2020

Voorbereidende actie (buiten Creative Europe Programma): 'Cinema's als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap' - VERLENGDE deadline 21 augustus 2020!

Deze 2de vernieuwde pilootoproep, die evenwel buiten het Creative Europe programma valt, heeft als doel innovatieve culturele centra rondom bioscopen te creëren, met name in gebieden waar cinema's en culturele infrastructuur beperkt zijn of gebieden die zwaar getroffen zijn door de crisis ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Het totale budget is 1,5 miljoen euro waarvan de subsidie maximaal 70% van de totale subsidieerbare kosten bedraagt. De maximale subsidie per activiteit bedraagt 500.000 euro. De activiteit start tussen november 2020 en maart 2021 en duurt maximaal 18 maanden.

De focus van deze oproep ligt op:

 • testen van nieuwe manieren van cinema-ervaringen na de pandemiecrisis en het creëren van innovatieve culturele centra, in samenwerking met cinema's en VOD-platforms
 • publieksontwikkeling en opbouwen van gemeenschappen door middel van interactieve ervaringen.

Om in aanmerking te komen, is het voorstel ingediend door: 

 

Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content (EACEA-28-2019 )' - deadline 14 mei 2020

Dit is de tweede pilootoproep voor de digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content. De eerste had als deadline 20 juni 2019. Hier lees je de resultaten.

Welke projecten komen in aanmerking?

 1. Projecten waarin nieuwe vormen van creativiteit aan bod komen die op het kruispunt van verschillende culturele en creatieve sectoren werken, inclusief de audiovisuele sector, via het gebruik van innovatieve technologieën (Artificial Intelligency!, Virtual Reality, Augmented Reality, ...) of
 2. Projecten die vernieuwende sectoroverschrijdende initiatieven en instrumenten bevorderen om de toegang, distributie, promotie en/of de valorisatie van cultuur en creativiteit, inclusief cultureel erfgoed, te vergemakkelijken.

Betere voorwaarden in vergelijking met vorige oproep!

 • NIEUW!! Het minimumbedrag per project bedraagt nu 300.000 euro i.p.v. 150.000 euro bij de vorige oproep (deadline 20 juni 2019).
 • Maximale co-financiering is 60%.​Het voorstel moet worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie juridische entiteiten uit ten minste drie verschillende landen die aan het Creative Europe programma deelnemen. Het consortium dient een scala aan expertise in de culturele en creatieve sector, waaronder de audiovisuele sector, te presenteren.
 • De totale begroting van deze oproep bedraagt 1.715.000 euro.
 • Duur van de projecten: maximaal 18 maanden. Van 01.01.2021 t/m 30.06.2022
 • De uiterste indieningsdatum is 14 mei 2020 (17u00)

Selectiecriteria waarvoor punten worden toegekend:

 1. Relevantie en Europese toegevoegde waarde: max 40 punten/100
 2. Kwaliteit en inhoud van de activiteiten: max 20 punten/100
 3. Impact en verspreiding van de resultaten: max. 20 punten/100
 4. Organisatie van het team en de groep: max. 20 punten/100

Documenten en oproep

---------------------------------------

ARCHIEF

Oproepen met deadline in 2019

Voorbereidende actie (buiten Creative Europe Programma): 'Cinema's als innovatiehubs voor de lokale gemeenschap' - deadline 25 september 2019.

Deze oproep, die evenwel buiten het Creative Europe programma valt, heeft als doel innovatieve culturele centra rondom bioscopen te creëren, met name in gebieden waar cinema's en culturele infrastructuur beperkt zijn.

Het totale budget is 2 miljoen euro waarvan de subsidie maximaal 80% van de totale subsidieerbare kosten bedraagt. De aangevraagde subsidies per activiteit zijn geacht te variëren tussen 200.000 euro en 700.000 euro. Activiteiten mogen tussen 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 april 2020 van start gaan. De maximale duur van de actie is 18 maanden.

De focus van de oproep ligt op:

 • testen van nieuwe manieren van cinema-ervaringen en het creëren van innovatieve culturele centra
 • publieksontwikkeling en opbouwen van gemeenschappen door middel van interactieve ervaringen
 • ondersteuning bij verwerving van filmapparatuur en bij digitalisering.

Om in aanmerking te komen, is het voorstel ingediend door: 

 • ofwel een consortium dat bestaat uit ten minste drie rechtspersonen, bij voorkeur uit verschillende  Europese lidstaten, waarvan ten minste één rechtspersoon een cinemaexploitant is. De projectleider is een cinema-exploitant of een culturele organisatie. 
 • Ofwel door “een enkele rechtspersoon” waaraan verschillende rechtspersonen zijn verbonden uit minstens 2 Europese lidstaten en die actief zijn met cultuur of cinema.

Meer weten? Alle informatie lees je op de site van de Europese Commissie

 

Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content (EACEA 06-2019)' - deadline 20 juni 2019 (12u00).

De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sectoren staat centraal in de #Digital4Culture strategie van de Europese Commissie. Vanuit de overtuiging dat innovatieve technologieën bruggen kunnen bouwen tussen de verschillende culturele en creatieve sectoren, wil deze strategie het digitale potentieel inzetten om de positieve economische en maatschappelijke effecten van cultuur te versterken.
Het toekomstige Creative Europe programma 2021-2027 zal hier eveneens aandacht aan besteden.
 

Twee  pilootoproepen, waaronder betreffende EACEA 06-2019, dienen de strategie mee uit te bouwen. De tweede oproep wordt gepubliceerd zodra het werkprogramma 2020 is goedgekeurd.

De huidige oproep richt zich tot: 

 1. projecten waarin nieuwe vormen van creativiteit aan bod komen die op het kruispunt van verschillende culturele en creatieve sectoren werken, inclusief de audiovisuele sector, via het gebruik van innovatieve technologieën (Virtual Reality, Augmented Reality, ...) of
 2. projecten die vernieuwende sectoroverschrijdende initiatieven en instrumenten bevorderen om de toegang, distributie, promotie en/of de valorisatie van cultuur en creativiteit, inclusief cultureel erfgoed, te vergemakkelijken.

De nadruk moet liggen op de volgende aspecten:

 • een duidelijke probleemstelling en probleemoplossende benadering van de uitdagingen waar de culturele en creatieve sectoren momenteel voor staan;
 • een omschrijving van de gebruikerservaring bij het identificeren van het probleem;
 • het gebruik van technologie als middel om problemen aan te pakken, niet als doel op zich;
 • sectoroverschrijdende samenwerking en het gebruik van ontsluitende technologieën zijn, naast aandacht voor innovatie op vlak van creatie, distributie en bevordering van creatieve inhoud, ook een doelstelling.

Het voorstel moet worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie juridische entiteiten uit ten minste drie verschillende landen die aan het Creative Europe programma deelnemen. Het consortium dient een scala aan expertise in de culturele en creatieve sector, waaronder de audiovisuele sector, te presenteren.

De resultaten moeten worden gedeeld met belanghebbenden en beleidsmakers via een openbare workshop waarin de resultaten en impact van de actie worden gedeeld.
Meer details vind je ook de bijlage bij deze oproep 'Hoofdconclusies van de workshop 20 februari 2019'.

De totale begroting van deze oproep bedraagt 1,75 miljoen euro. Het minimumbedrag per project bedraagt 150.000 euro. Het Uitvoerend Agentschap voorziet financiering voor een 10-tal projecten. Aanvragers worden in oktober 2019 geïnformeerd.
De uiterste indieningsdatum is 20 juni 2019 (12:00 u)
Ga voor meer informatie en de richtlijnen naar de site van EACEA

 

Oproep met deadline in 2017

 

Oproep met deadline in 2016

Refugee Integration Projects - deadline 28 april 2016 (EACEA 12/2016) 

 

Oproepen met deadlines in 2015

 1. Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy (EAC/03/2015)

 2. An Updated study on the economy of culture – creative value chains (EAC/04/2015)

 3. Supporting networks of young creative entrepreneurs: EU and third countries (EAC/S11/2015)

 4. EU network of creative hubs and co-working spaces (EAC/S08/2015)

 5. Het European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA) (EAC/53/2014): wil met hoogwaardig advies en gedetailleerde analyse bijdragen aan een gefundeerde besluitvorming bij het Europees cultureel en audiovisueel beleid. De aanbesteding is toegekend aan een consortium van Panteia B.V. (Zoetermeer NL) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Lees hier de resultaten van deze oproepen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter