Cross-sectorale Subsidies

Download de FACTSHEET van CREATIVE EUROPE 2021-2027.

Op zoek naar het juiste subsidiekanaal voor cultuur? CulturEU is een online gids met 75 financieringsmogelijkheden voor de culturele sector uit 21 verschillende EU-programma's, waaronder Creative Europe.

De hieronder vermelde subsidies worden beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA) van de Europese Commissie. Organisaties uit 39 deelnemende landen kunnen binen het luik Cross-Sectoraal een aanvraag indienen.

 

Innovation Labs

Creative Innovation Lab
Steun aan organisaties die modellen en instrumenten testen, uitwerken of implementeren ter bevordering van de opeenvolgende aspecten in de Audiovisuele waardenketen, incluis duurzaamheid en gendergelijkheid, inclusie, diversiteit en participatie.
Deadline(s):
  • 20 april 2023

Journalistiek

Nieuws: Journalistieke Partnerschappen - Samenwerkingen
Steun aan nieuwsorganisaties die in de de nieuwsmediasector dankzij partnerschappen nieuwe business transities wensen aan te gaan en/of dankzij partnerschappen journalistieke projecten wensen te realiseren.
Deadline(s):
  • 27 april 2023
Nieuws: Mediageletterdheid
Steun aan samenwerkingsprojecten rond mediageletterdheid op basis van goede praktijken en inzet van innovatieve toolkits, o.a. als tegengif voor Fake News...
Deadline(s):
  • 30 maart 2023
Nieuws: Monitoring en verdedigen van de mediavrijheid en pluralisme
Oproep die thematisch in twee gesplitst: 1. Pers- en mediaraden en professionele standaarden en 2. Snelle respons-mechanismen
Deadline(s):
  • 9 februari 2023

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter