Cross-sectorale Subsidies

Het Creative Europe 2021-2027-programma is officieel aangekondigd op 17 juni 2021. 

Download de FACTSHEET van CREATIVE EUROPE 2021-2027.

De eerste Creative Europe-oproepen (in het Engels) zijn sinds 2 juni 2021 evenwel al beschikbaar op de Funding & Tenders Portal. Eenmaal de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website aangepast. 

De hieronder vermelde subsidies worden beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA) van de Europese Commissie. Organisaties uit 38 deelnemende landen kunnen binen het luik Cross-Sectoraal een aanvraag indienen.

 

Piloot- en Voorbereidende Acties

Een Europese publieke ruimte: een nieuw online media-aanbod voor jonge Europeanen
Oproep van van projecten van consortia van ten minste 5 mediaorganisaties uit ten minste 5 EU-lidstaten om dagelijks tot nadenken stemmende inhoud over actuele thema's uit heel Europa te produceren, met name gericht op jonge Europeanen.
Deadline(s):
  • 21 oktober 2021
Actie 1: Een Europees mechanisme om te reageren op schendingen van de pers- en mediavrijheid
Dit project zal de activiteiten ondersteunen van 1 consortium van organisaties die samenwerken om de vrijheid van de media en de veiligheid van journalisten in de EU en de kandidaat-lidstaten te handhaven.
Deadline(s):
  • 29 oktober 2021
Actie 2: Fonds voor noodsteun aan onderzoeksjournalisten en mediaorganisaties om de vrijheid van de media in de EU te waarborgen
Deze voorbereidende actie heeft als doel een noodfonds voor onderzoeksjournalisten en mediaorganisaties op te richten om de pers- en mediavrijheid te verbeteren en schendingen daarvan te voorkomen.
Deadline(s):
  • 29 oktober 2021

Innovation Labs

Creative Innovation Lab
Steun aan organisaties die modellen en instrumenten testen, uitwerken of implementeren ter bevordering van de opeenvolgende aspecten in de Audiovisuele waardenketen, incluis duurzaamheid en gendergelijkheid, inclusie, diversiteit en participatie.
Deadline(s):
  • 5 oktober 2021

Journalistiek

Nieuws - Journalistieke Partnerschappen
Steun aan nieuwsorganisaties die in de de nieuwsmediasector dankzij partnerschappen nieuwe business transities wensen aan te gaan en/of dankzij partnerschappen journalistieke projecten wensen te realiseren.
Deadline(s):
  • 26 augustus 2021

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter