Cross-sectorale Subsidies

Download de FACTSHEET van CREATIVE EUROPE 2021-2027.

Op zoek naar het juiste subsidiekanaal voor cultuur? CulturEU is een online gids met 75 financieringsmogelijkheden voor de culturele sector uit 21 verschillende EU-programma's, waaronder Creative Europe.

De hieronder vermelde subsidies worden beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs en Cultuur (EACEA) van de Europese Commissie. Organisaties uit 39 deelnemende landen kunnen binen het luik Cross-Sectoraal een aanvraag indienen.

 

Innovation Labs

Creative Innovation Lab
Steun aan organisaties die modellen en instrumenten testen, uitwerken of implementeren ter bevordering van de opeenvolgende aspecten in de Audiovisuele waardenketen, incluis duurzaamheid en gendergelijkheid, inclusie, diversiteit en participatie.
Deadline(s):
  • 7 september 2022

Journalistiek

Nieuws - Journalistieke Partnerschappen
Steun aan nieuwsorganisaties die in de de nieuwsmediasector dankzij partnerschappen nieuwe business transities wensen aan te gaan en/of dankzij partnerschappen journalistieke projecten wensen te realiseren.
Deadline(s):
  • 22 september 2022
Actie 2: Fonds voor noodsteun aan onderzoeksjournalisten en mediaorganisaties om de vrijheid van de media in de EU te waarborgen
Deze voorbereidende actie heeft als doel een noodfonds voor onderzoeksjournalisten en mediaorganisaties op te richten om de pers- en mediavrijheid te verbeteren en schendingen daarvan te voorkomen.
Deadline(s):
  • 29 oktober 2021
Nieuws - Mediageletterdheid
Steun aan samenwerkingsprojecten rond mediageletterdheid op basis van goede praktijken en inzet van innovatieve toolkits, o.a. als tegengif voor Fake News...
Deadline(s):
  • 6 april 2022
Nieuws - Monitoring en verdedigen van de mediavrijheid en pluralisme (NIEUW)
Oproep die thematisch in twee gesplitst: 1. Pers- en mediaraden en professionele standaarden en 2. Snelle respons-mechanismen
Deadline(s):
  • 20 september 2022

Piloot- en Voorbereidende Acties

Een Europese publieke ruimte: een nieuw online media-aanbod voor jonge Europeanen
Oproep van van projecten van consortia van ten minste 5 mediaorganisaties uit ten minste 5 EU-lidstaten om dagelijks tot nadenken stemmende inhoud over actuele thema's uit heel Europa te produceren, met name gericht op jonge Europeanen.
Deadline(s):
  • 21 oktober 2021

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter