Financiële Garantiefaciliteit

Garantie faciltieit top up

Om de culturele en creatieve sector in Europa te versterken, ontvangt de garantiefaciliteit van Creative Europe (121 miljoen) 60 miljoen euro extra via het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Dit houdt in dat de faciliteit toeneemt van 121 miljoen euro naar 181 miljoen euro, wat naar verwachting meer dan 1 miljard euro aan leningen zal opleveren voor duizenden culturele en creatieve kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze aanvulling zal meer banken en financiële instellingen uit Europa in staat stellen de financiering voor projecten in de culturele en creatieve sector (CCS) te verhogen. Sinds de lancering van de faciliteit, in juli 2016, zijn overeenkomsten gesloten met financiële intermediairs in Spanje, Frankrijk, Roemenië en België.  Drie aanvullende overeenkomsten worden gesloten met financiële intermediairs uit Tsjechië en Italië.

 

Doelstelling

Éen van de belangrijkste doelstellingen van dit instrument is om banken meer vertrouwen te geven in de business-modellen van deze sectoren. Er zal naar verwachting 1 miljard euro aan leningen en andere financiële producten worden voorzien. De Garantiefaciliteit zal worden beheerd door het Europees Investeringsfonds (deel van de Europese Investeringsbank), ten behoeve van de  Europese Commissie.
 

Hoe werkt de Financiële Garantiefaciliteit?

Ten einde de creatie van porfolio’s aan te moedigen heeft de Europese Commissie zich voorgenomen om de financiële verliezen van financiële intermediairs gedeeltelijk te dekken - tot zelf 70 percent van de individuele leningen en tot 25 percent van porfolio’s.

2 verschillende modellen zullen hiervoor gehanteerd worden:

  1. Garanties aan financiële intermediairs teneinde leningporfolio’s te dekken.
  2. Counter-garanties aan instituten die garanties geven aan financiële intermediairs teneinde leningporfolio’s of projectleningen te dekken.

Daarnaast zal het Europees Investeringsfonds ook een contract sluiten met een capacity-building provider om financiële intermediairs te trainen zodat zij de bijzonderheden van de culturele en creatieve sectoren beter begrijpen.

 

Wie komt in aanmerking voor de Financiële Garantiefaciliteit?

Financiële intermediairs zullen een aanvraag kunnen doen voor een open oproep of oproep voor een expression of interest gedurende de hele duur van het programma. Eens een financiële intermediaire operationeel is onder de Garantiefaciliteit in zijn markt, zullen bedrijven in de culturele en creatieve sector die gevestigd zijn in landen die deelnemen in het Creative Europe programma  en beantwoorden aan de definitie van kleine of middelgrote bedrijven, een lening of garantie kunnen aanvragen bij de financiële intermediaire in die markt..

De activiteiten die in aanmerking komen zijn markt- of niet-marktgericht, ongeacht hun rechtsvorm en hebben te maken met de creatie, productie, verspreiding en het behoud van goederen en diensten die een culturele, artistieke of creatieve uitdrukking zijn

De culturele en creatieve sectoren hebben betrekking op:

  • architectuur, archieven en bibliotheken en artistieke ambachten
  • audiovisueel - film, televisie, videogames en multimedia
  • cultureel erfgoed, ontwerp, festivals, muziek
  • podiumkunsten, publicaties, radio en beeldende kunsten

 

PMV en ST'ART

 
PMV en ST’ART, 2 financiële tussenpersonen in België, hebben met het Europees Investeringsfonds garantieregelingen ondertekend die ondersteund zijn door de nieuwe Garantieregeling voor de culturele en audiovisuele sectoren binnen het kader van het Creative Europe Programma

Deze garantieregelingen binnen Creative Europe maken het voor PMV en St’art mogelijk om hun financiële mogelijkheden verder uit te breiden naar Belgische kmo’s in de culturele en creatieve industrie, die worden beschouwd als risicovol. Ze zullen zich richten op subsectoren die momenteel onderbediend zijn, zoals onder meer design, beeldende kunsten, muziek, architectuur, film, tv, videogames en culturele activiteiten, met 25 miljoen euro aan leningen, gespreid over drie jaar en gewaarborgd door de Garantieregeling. 

Men verwacht dat er in totaal meer dan 140 kmo’s in de culturele en audiovisuele sectoren toegang zullen krijgen tot financiering ten gevolge van deze nieuwe garantieregeling.

PMV is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die investeert in allerhande beloftevolle ondernemingen, maar zich sinds 2007 ook meer expliciet richt naar ondernemingen binnen de culturele en creatieve sectoren. De garantiefaciliteit van Creative Europe zal PMV toelaten de leningactiviteiten binnen deze sector verder uit te bouwen, met een belangrijk hefboom-effect naar andere financieringsmogelijkheden op de markt. Sinds 2007 heeft PMV al bijna 45 miljoen euro geïnvesteerd in creatieve ondernemingen, waarvan ongeveer 50% via verschillende leningformules. 

Voor St’art, een naamloze vennootschap die uitsluitend actief is in de culturele en audiovisuele sectoren, is dit een uitgelezen kans om enerzijds haar beschikbare leningen uit te breiden en anderzijds haar aanbod te diversifiëren. Haar portefeuille concentreert zich rond vier producten met dit nieuwe mechanisme: de klassieke lening, de converteerbare lening, de ‘first step’-lening en de cultuurlening. De selectie door het Europees Investeringsfonds en de Europese Commissie vormt een mooie erkenning van het werk dat werd aangevat in 2010.

 

Meer informatie

Meer informatie over de werking van de Financiële Garantiefaciliteit lees je op de site van de Europese Commissie.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter