Cultuur-Subsidies

De huidige, onderstaande info geldt enkel en alleen nog voor de lopende projecten onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma en is niet van toepassing op het nieuwe Creative Europe 2021-2027-programma. 

Zodra de informatie over het Creative Europe 2021-2027-programma en de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website aangepast. De eerste oproepen worden eind mei 2021 verwacht.

Vanaf 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel van het nieuwe Creative Europe-2021-2027 - programma. Nog lopende projecten met VK-partners, ingediend onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma, gaan evenwel onverminderd door. Ze worden in de komende jaren gefinaliseerd en onder de 2014-2020-rapporteringsvoorwaarden afgewerkt.

---------

De hieronder vermelde subsidies worden beheerd door het Uitvoerende Agentschap (EACEA) van de Europese Commissie. Organisaties uit 40 deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen. 

 

Subsidies 'Music Moves Europe'

​Ter voorbereiding van het nieuwe Creative Europe programma (2021-2027) lopen een beperkt aantal PILOOTOPROEPEN binnen de actie MUSIC MOVES EUROPE.
 

Cross-sectorale Subsidies

Kijk ook naar Cross-sectorale Subsidieoproepen toegankelijk voor culturele en creatieve organisaties.

 

Vind partners voor je samenwerkingsproject

Hoe en waar vind je partners voor je Europees samenwerkingsproject?
 

Selectieresultaten & best practices

 

Andere subsidiemogelijkheden & aanbestedingen

Europese Samenwerkingsprojecten

Cat. 1. Kleinschalige Samenwerkingsprojecten
voor culturele en creatieve samenwerkingsprojecten van minstens 3 organisaties uit 3 verschillende deelnemende landen, voor maximum 4 jaar
Deadline(s):
  • 27 november 2019
Cat. 2. Grootschalige Samenwerkingsprojecten
voor culturele en creatieve samenwerkingsprojecten van minstens 6 organisaties uit 6 verschillende deelnemende landen, voor maximum 4 jaar
Deadline(s):
  • 27 november 2019
Europese Samenwerkingsprojecten in de Westelijke Balkanlanden
voor culturele en creatieve samenwerkingsprojecten van minstens 6 organisaties uit 5 verschillende deelnemende landen waarvan minimaal uit 2 Westelijke Balkanlanden, voor minimaal 2 en maximum 4 jaar
Deadline(s):
  • 28 april 2020

Europese Netwerken

Europese Netwerken (laatste oproep is verstreken)
voor internationale netwerken, actief in de culturele en creatieve sectoren, bestaande uit 1 officiële hoofdzetel-organisatie en minimum 15 leden uit 10 verschillende deelnemende landen, voor maximum 4 jaar
Deadline(s):
  • 25 november 2016

Europese Platformen

Europese Platformen (laatste oproep is verstreken)
voor internationale platformen, actief in de culturele en creatieve sectoren, bestaande uit 1 coördinerende organisatie en minimum 10 partnerorganisaties uit 10 verschillende deelnemende landen, voor maximum 4 jaar
Deadline(s):
  • 22 februari 2017

Literaire Vertalingen

Cat. 1. Literaire Vertalingen (2-jarige Projecten)
voor de vertaling, distributie en promotie van een pakket van 3 tot 10 subsidiabele fictiewerken van en naar een Europese taal, inclusief Latijn en Oud-Grieks, voor 2 jaar
Deadline(s):
  • 28 mei 2020
Cat. 2. Literaire Vertalingen (Meerjarige Kaderovereenkomst van max 3 jaar) (laatste oproep is verstreken)
voor de vertaling, distributie en promotie van een jaarlijks pakket van minimum 5 tot 10 fictiewerken, voor maximum 3 jaar
Deadline(s):
  • 23 mei 2018
Selectieresultaten

Lees welke Europese en Belgische organisaties werden geselecteerd i.h.k.v. Subprogramma Cultuur (vanaf 2007).

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Gudrun Creative Europe Deks Vlaanderen

Wij bieden op-maat-gemaakt advies en organiseren geregeld kostenloze infosessies en workshops. Contacteer Gudrun Heymans. T +32 2 553 06 59

 

Deelnemende landen

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het subprogramma Cultuur van Creative Europe.

Europees vakjargon

Las je de handleiding van een Europese subsidieoproep al eens in een keer uit? We leggen 4 begrippen voor je uit – van PIC tot lumpsum - zodat je als een pro aan het volgende subsidiedossier begint.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter