Nuttige links voor de culturele & creatieve sectoren

 • Vleva
  Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) legt een brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. In die context biedt Vleva een gratis wegwijzer aan over Europese initiatieven en Europese subsidies.
 • Europa Direct Contactpunten
  De Europe Directs zijn een deel van de voorlichtingsnetwerken van de Europese Commissie en zijn binnen de provincies gevestigd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij informeren de burger over de Europese Unie, haar beleid en programma’s.
 • Kenniscentrum Sociaal Europa
  Kenniscentrum Sociaal Europa screent permanent 20 Europese subsidieprogramma's die relevant zijn voor social profit-ondernemingen. Ze bevatten ruim 100 aparte programma-onderdelen of budgetlijnen.
 • Steunpunten Architectuur/BAM/Erfgoed/Muziek/Podiumkunsten/Sociaal/Letteren
  De steunpunten zijn organisaties die voor een bepaald deel van het culturele landschap ondersteuning verlenen. Ze hebben drie kerntaken: praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie.
 • Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering
  De Vlaamse Regering heeft meer dan tien diplomatieke vertegenwoordigers die in België of in het buitenland opereren.
 • Alden Biesen
  Alden Biesen biedt een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs- en cultuurprogramma’s van de Europese Unie.
 • Ryckevelde
  Ryckevelde vzw is een beweging voor Europees burgerschap. Deze organisatie geeft vorming over de EU, biedt educatieve pakketten aan en zet tal van projecten en activiteiten op touw rond het thema van de Europese integratie ('Europa begrijpen').
 • On the Move
  On the Move (OTM) is een cultureel mobiliteitsnetwerk met meer dan 35 leden in meer dan 20 landen.
 • Flanders Investment & Trade
  F.I.T. bevordert de internationale handel vanuit Vlaanderen én gidst buitenlandse investeerders naar opportuniteiten in Vlaanderen.
 • Koning Boudewijnstichting
  De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving.
 • Roberto Cimetta Fonds
  Het Roberto Cimetta Fonds richt zich op artiesten en culturele managers die reizen om hedendaagse samenwerkingsprojecten te ontwikkelen in het Europese Middellandse Zee-gebied en in de Arabische wereld.
 • Europe for Festivals Festivals for Europe (EFFE): platform voor Europese festivals en EFA, European Festivals Association, biedt als overkoepelende organisatie voor kunstenfestivals wereldwijd, meerdere mogelijkheden tot samenwerking en kennisdeling.
 • Herita: is een onafhankelijke netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter