Publicaties en presentaties - Cultuur

Publicaties en presentaties van Culture Desk Vlaanderen

 

 

Publicaties en studies uitgegeven in opdracht of met steun van de EU

 • 7 dingen die je moet weten over je Europese vakantie
 • In het kader van de recente conferentie A Hope For Europe! cultures, cities and New Narratives, is een studie  uitgevoerd, in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal comité. De studie bevestigt de meerwaarde van cultuur in economische groei, bij de opwaardering van steden en regio’s, bij integratieprocessen en de ontwikkeling van een Europese identiteit. Vooral het belang van cultuur bij de herwaardering en herbestemming van stedelijke en landelijke gebieden is opmerkelijk, volgens het onderzoek.
 • Advocacy Paper: Culture in EU Development Policies: publicatie van het Europees netwerk More Europe met daarin een aantal aanbevelingen gebundeld voor de Europese beleidsmakers. Daarbij wordt het volle potentieel van cultuur ingezet om een dynamisch Europees ontwikkelingsbeleid te kunnen verzekeren
 • Creation and Displacement. Developing New Narratives Around Migration is een publicatie van IETM, een internationaal netwerk voor hedendaagse podiumkunsten. Deze publicatie geeft een overzicht van enkele artistieke projecten die plaatsvinden in Europa en daarbuiten met een focus op ondersteuning, solidariteit en engagement met vluchtelingen en migranten. 
 • Studie: Culture, Cities and Identity in Europe: Deze studie is gemaakt door Culture Action Europe en United Cities and Local Governments (UCLG-Agenda 21 for culture). Zowel de volledige studie als de samenvatting zijn digitaal beschikbaar.
 • Online gids met Europese Festivals: uitgegeven door Europe for Festivals Festival for Europe (EFFE)
 • Creatieve Europe: What's in it for me? Het Creative Europe programma, 1,46 miljard euro aan werkingsmiddelen, is begin 2014 in voege getreden. Naar aanleiding daarvan heeft de Europese Commissie een overzichtelijk boekje gepubliceerd waarin het nieuw programma wordt uitgelegd. Naast essentiële informatie over financiering, subsidies en beurzen ligt er een bijzondere nadruk op het nieuwe ‘Financial Guarantee Instrument’. Je kunt de publicatie downloaden of gratis bestellen via de EU-bookstore.
 • Gids voor Financiering Culturele Mobiliteitsmogelijkheden voor België 2017 . On the Move (OTM), het internationaal cultureel mobiliteitsnetwerk, stelt sinds 2011 een ‘Gids voor Financiering Culturele Mobiliteitsmogelijkheden voor kunstenaars en culturele professionals in Europa’ ter beschikking, in samenwerking met Interarts Foundation. Deze gids is een succesvol instrument, zowel voor kunstenaars en culturele professionals om financieringsbronnen voor mobiliteit te identificeren, alsook voor beleidsmakers om culturele mobiliteit op een duurzame manier te ondersteunen. Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe generatie EU subsidieprogramma’s (2014-2020), heeft OTM een update gemaakt van de nationale, regionale en lokale subsidiemogelijkheden per land, voor de 28 lidstaten.
 • Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe (105.26 kB). In dit nieuwe beleidsdocument van 22 juli 2014 somt de Europese Commissie op hoe ze de uitdagingen en kansen van de erfgoedsector vandaag ziet en welke EU acties daarop inspelen. De Commissie wil met dit document de lidstaten en de belanghebbenden alert maken over hoe bestaande EU instrumenten kunnen worden ingezet voor erfgoed en hoe het beleid tussen lidstaten en EU beter kan worden geïntegreerd.
 • Survey on Access to Finance for the Cultural and Creative Sectors (2.84 MB). In opdracht van de EU maakte IDEA Consult een studie omtrent de toegang tot financiering voor de culturele en creative sectoren.
 • Report on the Cultural and Creative Sectors' Export and Internationalisation Support Strategies. In januari 2014 maakte de Europese experten werkgroep Open Method of Coordination (OMC) voor de culturele en creatieve sector een studie van de ondersteuningsstrategieën voor de export en internationalisering.
 • European Audiences: 2020 and Beyond:  Op 16 en 17 oktober 2012 organiseerde de EU de conferentie 'European Audiences': 2020 and Beyond. De conclusies staan in dit rapport.
3 Stappen naar een Succesvol Project

cover flyer 3 Stappen naar een succesvol project

Een handige brochure die je helpt om een succesvol project in te dienen. Download 3 Stappen naar een Succesvol Project.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter