CULTURE TALKS Commons

Culture Talks
Type: 
Conferentie
Datum: 
9 december 2022
Locatie: 
Antwerpen
Organisator: 
Vlaamse Overheid
Deadline(s): 
8 december 2022
Dinsdag 6 december 2022 organiseert het Departement CJM van Vlaamse Overheid de eerste editie van CULTURE TALKS; het nieuwe sectorevenement voor de media- en cultuursector. De eerste editie gaat door in Antwerpen en heeft 'commons' als thema. We brengen media - en cultuurexperten samen met academici en beleidsmakers en peilen naar de toekomst van een 'common' cultuurbeleid.
 
Wat en voor wie
CULTURE TALKS is het nieuwe jaarlijkse evenement voor de brede media- en cultuursector. Met dit initiatief willen we partners en experten uit culturele sectoren en creatieve industrieën samenbrengen met academici en beleidsmakers, om zich te verdiepen in sociale, maatschappelijke, economische en technologische veranderingen. In dialoog zoeken we antwoorden op de huidige en toekomstige uitdagingen van onze sectoren.
 
 
Editie 2022: CULTURE TALKS Commons
 
CULTURE TALKS focust telkens op een thema dat een groeiend belang kent binnen het cultuur-en medialandschap. De eerste editie zoomt in op het potentieel van een common cultuurbeleid. De meerwaarde van commons voor cultuur en media en de impact op het beleid worden onderzocht.
 
Wat is een common? Een common of gemeengoed ontstaat wanneer een groep mensen samen een hulpbron delen en afspraken maken over het gebruik er van. Ook in Vlaanderen zien we initiatieven zoals ‘De Koer’ in Gent of ‘De Garage’ in Antwerpen, die steunen op het collectief bezit en beheer van materiële en immateriële bronnen. 
 
Hoe maken we ons cultuurbeleid commons proof? Als curator van CULTURE TALKS Commons presenteert Pascal Gielen, hoogleraar Cultuursociologie (Universiteit Antwerpen) en expert in cultural commons, een praktijkgericht programma dat antwoord tracht te bieden op die vraag en de sectordialoog kan aanzwengelen. 
PRAKTISCH
  • Waar? Universiteit Antwerpen - Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen 
  • Wanneer? 9 december, 9u30 tot 16u30, gevolgd door receptie tot 19u00
  • Programma
  • Inschrijven via deze link
 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter