ALDUS

European Book Fair Network
Aldus
Discipline: 
Literatuur
Type subsidie: 
Grootschalig samenwerkingsproject
EU-subsidie: 
1.686.082 euro
Projectduur: 
juni 2016 - oktober 2019
Project manager:
 • IT Associazione Italiana Editori
Partners:
 • BE European Writers’ Council
 • BE FEP-FEE Federation of European Publishers 
 • LV Latvijas r matizdev ju Asoci cija
 • LT Lietuvos Leidëjø Asociacija
 • PT Associaçao Portuguesa de Editores e Livreiros
 • RO Federa ia Editorilor din România 
 • IT Ediser Srl
 • IT Fiere Internazionali di Bologna Spa
 • DE Frankfurter Buchmesse GMBA
 • All partners

ALDUS, het netwerk van de European Book Fairs, mikt vooral op de bevordering van de grensoverschrijdende mobiliteit van Europese literaire werken en boekprofessionals. De dialoog tussen uitgevers is een eerste vereiste voor vertalingen, dus voor de mobiliteit van literaire werken. Dit hoofddoel van het project wordt met specifieke netwerk- en opleidingsactiviteiten in de hand gewerkt.

Aldus steunt op wereldwijd toonaangevende B2B boekenbeurzen en een rijke verscheidenheid van nationale boekenbeurzen voor het grote publiek. De eerste zijn nu al een trefpunt voor professionals op globaal niveau, terwijl de tweede een groot potentieel hebben om dit aan te vullen door nationale boekengemeenschappen zichtbaarheid te geven op een Europees niveau. De samenwerking tussen de twee zal de beoogde mobiliteit tussen professionals bevorderen. Boekenbeurzen zijn ook een gelegenheid om capaciteit te ontwikkelen en een publiek op te bouwen. Aldus experimenteert hier met interactieve en boeiende nieuwe evenementformaten en helpt uitgevers om via beurzen hun publiek te bereiken. Het project schept kansen om organisatoren van andere beurzen te ontmoeten, om het netwerk en de artistieke kansen te verruimen.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter