MEDIA-subsidies

De huidige, onderstaande info geldt enkel en alleen nog voor de lopende projecten onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma en is niet van toepassing op het nieuwe Creative Europe 2021-2027-programma. 

Zodra de informatie over het Creative Europe 2021-2027-programma en de details over de nieuwe projectoproepen voor handen zijn, worden de teksten van deze website aangepast. De eerste oproepen worden eind mei 2021 verwacht.

Vanaf 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel van het nieuwe Creative Europe-2021-2027 - programma. Nog lopende projecten met VK-partners, ingediend onder het voorbije Creative Europe 2014-2020-programma, gaan evenwel onverminderd door. Ze worden in de komende jaren gefinaliseerd en onder de 2014-2020-rapporteringsvoorwaarden afgewerkt. 

----------

De hieronder vermelde 14 subsidielijnen worden beheerd door het Uitvoerende Agentschap (EACEA) van de Europese Commissie. Organisaties uit 40 deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen. In de aanvraagformulieren dienen de officiële landencodes gebruikt worden.

 

Cross-sectorale Subsidies

Kijk ook naar Cross-sectorale Subsidieoproepen voor culturele en creatieve organisaties.
 

Andere subsidiemogelijkheden

Naast de subsidies in het kader van Creative Europe, zijn er andere subsidiemogelijkheden voor de audiovisuele sector.
 

Selectieresultaten MEDIA-programma

Op deze pagina lees je een overzicht van alle selectieresultaten voor België.

Hier vind je de database in excel van de Europese Commissie met alle projecten die ooit zijn gefinancierd door Creative Europe, incl de websites van de projecten.  

Ontwikkeling & Productie

Contentontwikkeling van 1 Project (Single Project)
Voor producenten - voor de ontwikkeling van een langspeelfilm, serie of interactief werk (fictie, animatie, creatieve documentaire), bedoeld voor cinema, tv of digitaal platform
Deadline(s):
 • 13 november 2019
 • 12 mei 2020
Ontwikkeling van 3 tot 5 Projecten (Slate Funding)
Voor producenten - voor de ontwikkeling van 3 tot 5 films, series en/of interactieve werken (fictie, animatie, creatieve documentaire), bedoeld voor cinema, tv of digitale platformen
Deadline(s):
 • 4 februari 2020
TV-Productie (TV Programming)
Voor tv-producenten - voor de productie van fictie, animatie en docu, zowel one-off als serie, bedoeld voor televisie
Deadline(s):
 • 28 november 2019
 • 14 mei 2020
Ontwikkeling van Videogames
Voor videogameproducenten - voor de concept- en projectontwikkeling van een narratieve videogame
Deadline(s):
 • 12 februari 2020

Distributie & Vertoning

Automatische Distributie en Verkoop via Sales Agents
Voor Distributeurs en Sales Agents die niet-nationale Europese films verdelen en/of verkopen.
Deadline(s):
 • 8 september 2020
 • 29 oktober 2020
Selectieve Distributie
Voor sales agents, die de marketing doen en distributielicenties verstreken van niet-nationale Europese films
Deadline(s):
 • 10 december 2019
 • 16 juni 2020
Online Promotie van Audiovisuele Werken
Voor organisaties die digitale catalogi en innovatieve strategieën voor de distributie en promotie van Europese audiovisuele werken online aanbieden
Deadline(s):
 • 5 mei 2020
Filmfestivals
Voor filmfestivals met een divers aanbod aan niet-nationale Europese films
Deadline(s):
 • 21 november 2019
 • 21 mei 2020
Netwerken van Europese Cinema's
Voor een netwerk van Europese cinema’s die voornamelijk (niet-nationale) Europese films draaien
Deadline(s):
 • 15 juli 2020

Opleidingen & Filmeducatie

Trainingen
Voor organisaties die trainingen voor audiovisuele professionals organiseren
Deadline(s):
 • 18 april 2018
Filmeducatie
Voor organisaties die initiatieven organiseren die filmeducatie bevorderen
Deadline(s):
 • 12 maart 2020

Markttoegang & Fondsen

Markttoegang
Voor organisaties die de toegang tot de EU & internationale markt voor professionals vergemakkelijken & de mondiale verspreiding van audiovisuele werken bevorderen (markten en promo-activiteiten)
Deadline(s):
 • 6 februari 2020
Internationale Coproductiefondsen
Voor fondsen die internationale coproducties faciliteren en/of de verspreiding van audiovisuele werken bevorderen
Deadline(s):
 • 15 januari 2020
Selectieresultaten

Op de website van het Uitvoerende Agentschap EACEA vind je alle selectieresultaten in het kader van het subprogramma Media. Op elke subsidiepagina vind je ook een overzicht van de Belgische resultaten.

Wil je begeleiding bij je subsidieaanvraag?

Frank Herman 200 pix

Contacteer Frank Herman van MEDIA Desk Vlaanderen.

Deelnemende landen

Naast de 28 EU-lidstaten zijn er tal van andere landen die deelnemen aan het Media-programma van Creative Europe.

Internationale coproductiefondsen

De Europese Commissie ondersteunt een aantal internationale coproductiefondsen, ter bevordering van een bredere internationale samenwerking (buiten de EU). 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter