Subsidies via internationale coproductiefondsen

De Europese Commissie ondersteunt via het Media programma 4 internationale coproductiefondsen, die internationale coproducties tussen Europese en niet-Europese producenten faciliteren en/of de circulatie en distributie van zulke coproducties bevorderen. Bij deze fondsen kan je als Vlaamse producent of distributeur productie- en/of distributiesteun aanvragen.  

Algemene voorwaarden

  • De gesteunde projecten zijn fictie-, animatie- of documentairelangspeelfilms (eligible genre is afhankelijk per fonds) met een minimale duur van 60 minuten en in eerste plaats bestemd voor cinemavertoning;
  • De projecten zijn een coproductie tussen minstens 1 coproducent uit een Media-land en minstens 1 coproducent uit een land dat niet deelneemt aan het Media programma of Eurimages;
  • Het aandeel van de coproducent van het Media-land moet ten minste 25% bedragen voor fictie- of animatiefilms, en 20% voor documentaires. Dit aandeel moet er zijn op het moment van de eerste betaling en is gelimiteerd tot 70%.
  • De projecten moeten ingediend worden door organisaties waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is van een inwoner uit een Media-land. Bovendien moet de organisatie gevestigd zijn in Europa.
  • De verleende subsidie afkomstig van het coproductiefonds hoeft niet uitsluitend in Europa te worden uitgegeven.
  • In het geval van distributiesteun geldt de steun voor de uitvoering van concrete distributiestrategieën gericht op een betere verspreiding van de ondersteunde films. Deze dienen ten minste in drie landen te worden verdeeld waarvan ten minste 1 Media-land en 1 niet-Europees land.
     

1. TorinoFilmLab Audience Design Fund & Co-Production Fund (IT)

Het Audience Design fonds dient ter ondersteuning van innovatieve audience engagement en outreach strategieën op het moment van distributie, die specifiek gericht zijn op de release in 3 territoria. Zowel Europese producenten als sales agents kunnen een subsidie aanvragen voor de kosten gelinkt aan de uitvoering van de distributie- en outreachstrategieën voor een langspeelfictieproject. Het project dient gereleased te worden in minimum 3 territoria ten laatste op het einde van het jaar, volgend op de ontvangst van de subsidie.

Er worden twee 2 TFL Audience Design Fund Awards uitgereikt van elk maximum 40.000 euro (met een maximum van 15.000 euro per distributeur). Naast de Award wordt er ook een TFL Audience Design consultancy met 2 TFL Alumni aangeboden.

Subsidies van het TFL Co-production Fund worden uitgereikt door een onafhankelijke jury aan enkele projecten die ontwikkeld werden in het FeatureLab. Het project dient gedraaid te zijn ten laatste op het einde van het jaar dat volgt op de ontvangst van de award.

Verder wordt er ook financiële productiesteun gegeven aan projecten ontwikkeld in het FeatureLab. Ieder jaar worden er Production en Audience Awards, alsook andere prijzen uitgereikt aan projecten die ontwikkeld zijn in het ScriptLab en FeatureLab. 

 

 

2. Hubert Bals Fund +Europe: Distribution & Minority Co-production support (NL)

Het HBF+Europe: Distribution Support is een distributiefonds ter ondersteuning van de distributie en promotie van langspeelfictiefilms die gedraaid zijn in één van de HBF-landen en tegelijk ook gecoproduceerd zijn tussen een Europese producent en een producent gevestigd in één van deze HBF-landen. De financiële steun is bedoeld voor de print- en adverteringskosten en bedraagt 30.000 euro per project. De regisseur van de film dient gevestigd te zijn in een HBF-land en de film dient gedraaid te zijn in een HBF-land. De aanvragende partij bezit de rechten voor de film in de desbetreffende territoria, bestaat minstens 2 jaar en kan een track record aantonen.

-->Voor distributiefinanciering kunnen projecten doorlopend worden ingediend. Meer info

HBF+Europe: Minority Co-production Support is een productiefonds ter aanmoediging van Europese producenten om deel te nemen als minoritair co-producent in fictiefilms, die gemaakt zijn door makers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en delen van Oost-Europa. De maximale subsidie is 55.000 euro per project, waarvan de meerderheid buiten Europa kan gespendeerd worden.

-->deadline voor het productiefonds: Meer info

Een overzicht van alle steunmogelijkheden binnen het Hubert Bals Fonds vind je hier.

 

3. World Cinema Fund Europe (DE)

Internationaal coproductiefonds ter ondersteuning van coproductieprojecten tussen een Europees producent en een producent uit de WCF Europe regio*. De projecten zijn fictie-, documentaire- of animatie- langspeelfilms in een laat ontwikkelingsstadium. Het subsidiebedrag voor productie bedraagt 60.000 euro of 50% van de totale productiekosten per project. Het subsidiebedrag voor post-productie bedraagt 40.000 euro per project.

-->Deadline voor productiefinanciering: Meer info

Internationaal distributiefonds ter ondersteuning van de distributie van een fictie-, documentaire- of animatielangspeelfilm gecoproduceerd door minstens 1 Europese producent en 1 producent uit de WCF Europe regio*. De maximale subsidie bedraagt 30.000 euro per film en kan niet meer bedragen dan 50% van de totale releasekosten in alle (minstens 3) territoria.

-->Voor distributiefinanciering kunnen projecten doorlopend vanaf januari 2018 worden ingediend. Meer info

*WCF Europe regio = Latijns-Amerika, Centraal-Amerika, de Caraïben, Afrika, het Midden-Oosten, de Kaukasus, Centraal Azië, Zuid-Oost Azie, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Belarus, Moldavië en Oekraïne.

Daarnaast is er ook het klassieke World Cinema Fund en het World Cinema Fund Africa waarvoor dezelfde deadlines gelden.

 

4. IDFA Bertha Fund Europe (NL)

Het IDFA Bertha Fund (IBF) is opgericht om de creatieve documentaire sector in Afrika, Azië, Latijns-Amerila, Midden-Oosten en delen van Oost-Europa te stimuleren door innovatieve documentaire projecten uit deze regio's te ondersteunen. Het fonds voorziet ontwikkelings-, productie en distributiesteun via twee verschillende fondsen. Filmmakers afkomstig van en gevestigd in bovenstaande regio's kunnen aanvragen bij het klassieke IBF.

--> deadlines: 10 december 2019  Meer info

Europese coproducenten van documentaires uit deze regio's kunnen steun aanvragen bij het IBF Europe coproductie- of distributiefonds:

Internationaal coproductiefonds ter ondersteuning van documentaire projecten in alle stages van productie met een regisseur uit een IBF-land en met een creatief element (bvb. een key crew member of postproductie service) uit Europa. Het subdidiebedrag bedraagt maximaal 40.000 euro per project.

-->Deadline coproductiefonds:  Meer info

Internationaal distributiefonds ter ondersteuning van innovatieve distributieplannen voor internationale coproducties tussen docu filmmakers uit een IBF-land en Europese coproducenten (Media-land). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 30.000 euro. 

-->Projecten voor het distributiefonds kunnen doorlopend ingediend worden van 1 december 2019 tot 1 oktober 2020.  Meer info

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter