Zes begrippen die je móét kennen als je een Europese subsidie aanvraagt

Las je de handleiding van een Europese subsidieoproep al eens in een keer uit? En kreeg je er schele hoofdpijn van? Heel normaal! Want zo'n tekst staat bol van vakjargon en afkortingen. VLEVA maakte een overzicht voor je. Ze leggen 6 begrippen voor je uit – van PIC tot lumpsum - zodat je als een pro aan het volgende subsidiedossier begint.

PIC

De Participant Identification Code is een unieke registratiecode voor je organisatie. Met die code vraag je  Europese subsidies aan bij Creative Europe. Je hoeft je dus maar één keer te registeren. Je vult er onder andere je btw-nummer en ondernemingsnummer in. De gegevens van je organisatie komen dan terecht in de lijst van begunstigden. 

ECAS

Vóór je een PIC kunt aanvragen, moet je je melden bij de European Commission's user Authentication Service of ECAS. Met die login maak je handig gebruik van heel wat websites en tools van de Europese Commissie. Je meldt je aan bij ECAS wanneer je Europese subsidies aan wilt vragen, of als je wilt deelnemen als onafhankelijke expert. 

LEAR

LEAR is de Legal Entity Appointed Representative. Anders gezegd: de contactpersoon van je organisatie voor de Europese Commissie. Hij of zij alleen heeft het recht om de juridische en financiële informatie van je organisatie online aan te passen en ziet er ook op toe dat je organisatie maar één keer geregistreerd blijft.
 

Eligibility

Eligibility: lastig om te vertalen en toch cruciaal voor je subsidieaanvraag. Want die eligibility criteria bepalen of u in aanmerking komt voor Europese subsidies. In de tekst van de subsidieoproep vind je onder andere welke landen, organisaties en soort projecten in aanmerking komen. Ook ontdek je in welke periode je project moet plaatsvinden en welke kosten je terugbetaald krijgt. Niet eligible? Geen subsidies. 
 

Flat rate en lumpsum

Flat rate en lumpsum zijn vereenvoudigde kosten. Zo hoef je niet elke uitgegeven euro te bewijzen met een factuur in drievoud. De kosten worden vooraf berekend. Flat rate is een forfaitaire financiering. Bijvoorbeeld: administratiekosten worden berekend als 15 procent van de personeelskosten. Hiervoor heb je geen bewijslast nodig. En lumpsum is een vast maximumbedrag,  bijvoorbeeld bij subsidies voor ontwikkeling.

In-kind contribution of bijdrage in natura

Het gaat om de inbreng van materiaal, knowhow of niet-betaald vrijwilligerswerk door uw organisatie in het project. Lees de tekst van de subsidieoproep grondig. Want niet alle inbreng in natura komt in aanmerking voor subsidies.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter