3,75 miljoen euro voor meer mediavrijheid en onderzoeksjournalistiek.

12 oktober 2021
De EU heeft 2 oproepen voor voorbereidende acties gepubliceerd voor meer mediavrijheid en onderzoeksjournalistiek. De deadline om in te dienen is 29 oktober 2021.

In december 2020 heeft de Commissie het Europees actieplan voor democratie goedgekeurd. Doel: de veerkracht van de Europese democratieën verder vergroten. Mediavrijheid en mediapluralisme staan centraal in het actieplan, met maatregelen voor meer mediapluralisme, waaronder duurzame financiering van projecten die de juridische en praktische bijstand aan journalisten in de EU en elders versterken.

Onderzoeksjournalisten hebben het steeds moeilijker om uit de gevarenzone te blijven: fysieke aanvallen, online-opruiing van en onrechtmatige processen, doodsbedreigingen tot zelfs moordaanslagen in de EU. Er is een groeiende nood om hen beter te beschermen. De huidige COVID-19-pandemie bewees het groot belang van betrouwbaar nieuws en de essentiële rol van journalisten in onze samenleving. En toch namen de bestaande bedreigingen van journalisten toe.

Journalisten onderzoeken steeds vaker kwesties van gemeenschappelijk belang voor burgers van verschillende lidstaten. Dergelijke grensoverschrijdende onderzoeken zijn echter vaak complex, vergen veel middelen en vergen bijkomende financiering.

De EU roept op tot het indienen van voorstellen voor de volgende 2 voorbereidende acties:

Voorbereidende actie 1: Een Europees mechanisme om te reageren op schendingen van de pers- en mediavrijheid

Een Snelle Reactie-mechanisme in heel Europa op schendingen van de pers- en mediavrijheid beoogt de gevolgen van de verslechtering van de pers- en mediavrijheid in bepaalde lidstaten en kandidaat-lidstaten aan te pakken. Een systematisch toezicht op schendingen van de pers- en mediavrijheid in de gehele Europese Unie is vereist. Dit mechanisme maakt schendingen zichtbaar en verleent juridische en praktische steun aan bedreigde journalisten. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met Europese, regionale en lokale belanghebbenden op het gebied van mediavrijheid.

Dit project zal de activiteiten ondersteunen van 1 consortium van organisaties die samenwerken om de vrijheid van de media en de veiligheid van journalisten in de EU en de kandidaat-lidstaten te handhaven.

 

Voorbereidende actie 2: Fonds voor noodsteun aan onderzoeksjournalisten en mediaorganisaties om de vrijheid van de media in de EU te waarborgen

Het werk van onafhankelijke mediaorganisaties en onderzoeksjournalisten is van cruciaal belang om misstanden in de hele Unie en daarbuiten aan het licht te brengen, waaronder het witwassen van geld en corruptie. Onderzoeksjournalistiek van hoge kwaliteit vereist de juiste instrumenten en middelen. Onderzoeksjournalisten zijn echter uiterst kwetsbaar, met vaak zeer beperkte middelen.

Deze voorbereidende actie heeft als doel een noodfonds voor onderzoeksjournalisten en mediaorganisaties op te richten om de pers- en mediavrijheid te verbeteren en schendingen daarvan te voorkomen. Ondersteund worden de productie van onafhankelijke journalistieke inhoud van hoge kwaliteit in het algemeen belang, onder meer via grensoverschrijdende samenwerking.

Deze actie zal naar verwachting de activiteiten van 1 consortium van organisaties financieren.

 

Ter verduidelijking: formeel behoren beide acties niet tot het Creative Europe Programma, maar zijn voorbereidend en exploratief initiatief van de Europese commissie.

Vandaar dat de procedure van indienen niet via de EU Funding & Tender Portal gebeurd, maar gericht is aan Europese Commissie: een Aanvraag op papier + USB stick met de digitale versie (doorzoekbare pdf) van de aanvraag.

Adres:

European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology Unit I1 – Audiovisual and Media Services

Policy Reference: Call CNECT/year/5010563 - Media freedom and investigative journalism (insert reference to Action 1 or 2)

Bourgetlaan, 1 B-1140 BRUSSEL (Evere), België

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter