6 nieuwe open subsidieoproepen voor MEDIA

push boundaries
19 oktober 2022
Het Uitvoerend Agentschap publiceert 6 subsidieoproepen ter ondersteuning van de film- en audiovisuele sector voor 2023, met aanvulling volgende maand.
 
Met een totaal budget van meer dan 180 miljoen euro blijft het MEDIA-luik van Creative Europe grensoverschrijdende samenwerking bevorderen om audiovisuele producties uit te breiden en het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie op Europees en mondiaal niveau te vergroten. De financieringsmogelijkheden zullen de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese werken ondersteunen en tegelijkertijd digitale innovatie stimuleren.

De eerste 6 oproepen verlenen steun aan de ontwikkeling van Europese werken, waaronder films, series, videogames en immersive content, de distributie daarvan in bioscopen en op online-platforms, en publieksontwikkeling:
 
  1. TV- en online-content (deadlines: 17 januari & 16 mei 2023): Productiesteun vooronafhankelijke producenten die kansen biedt om initiatief te nemen en hun eigen originele producties voort te zetten. 
  2. Innovatieve Instrumenten en een bedrijfsmodellen (deadline: 24 januari 2023): Ontwikkelingssteun om de zichtbaarheid en beschikbaarheid van Europese werken te verbeteren en het publiek in de digitale omgeving te vergroten. 
  3. Europese Slate Ontwikkeling (deadline: 25 januari 2023): Ontwikkelingssteun om productiebedrijven te stimuleren een portfolio van 3 tot 5 werken op te bouwen, waardoor de creatieve mogelijkheden vergroten en de kwaliteit stijgt. 
  4. Ontwikkeling van Videogames en Imersive Content (deadline: 1 maart 2023): Ontwikkelingssteun om de capaciteit van Europese videogame ontwikkelaars, ontwikkelaars van Extended Reality (XR) en audiovisuele productiebedrijven te versterken in de ontwikkeling van videogames en Immersive Content.
  5. Films on the Move (deadlines: 14 maart & 4 juni 2023): Ondersteuning om de circulatie van Europese werken te vergroten en hun pan-Europese publiek te verbreden door de bioscoop- en onlinedistributie van niet-nationale Europese films te ondersteunen. 
  6. Publieksontwikkeling en Filmeducatie (deadline: 30 maart 2023) om de belangstelling van het publiek, met name jongeren, voor Europese films en audiovisuele werken te stimuleren. 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter