Aan de projectleiders en -partners van lopende Creative Europe-projecten: Coronavirus/COVID-19 en overmacht

Covid 19
17 maart 2020
Een toestand van overmacht door het COVID-19-virus voltrekt zich in Europa en dus ook in Vlaanderen en Brussel. Dit staat voor velen de reguliere uitvoering van geplande activiteiten in de weg.

We herinneren eraan dat begunstigden van een Creative Europe-subsidie allen in hun overeenkomst een OVERMACHT-clausule hebben, die mogelijk van toepassing is op de toegepaste inperkingen van mobiliteit als gevolg van overheidsmaatregelen, aldus het Agentschap EACEA.

EACEA deelt mee:

  • De Commissie respecteert alle recente inperkingsmaatregelen die op landelijk niveau worden genomen, in het besef dat die maatregels invloed kunnen hebben op de Europese projecten en andere initiatieven.
  • Om tegemoet te komen aan deze onzekerheden, zullen de Commissie en het Agentschap EACEA maximale flexibiliteit tonen m.b.t. de implementatie van het programma, weliswaar binnen de beperkingen van het wettelijke kader dat van toepassing is.
  • We houden direct contact met de nationale Creative Europe Desks, over de huidige situatie.
  • We volgen deze situatie op de voet en zullen bijkomende maatregels nemen, mochten die nodig blijken te zijn.

Lees meer hierover op de site van EACEA.
 

Goed om rekening mee te houden: het agentschap EACEA zal ieder project per geval aftoetsen op de claim van overmacht, dit op het moment dat de geldigheid van gemaakte kosten wordt gecheckt. 

Uit voorzorg geeft Creative Europe Desk-Flanders, in functie van de eindafrekening van het project, daarom nu al de volgende raad aan de begunstigden van een project, waarvan onderdelen, evenementen of andere activiteiten niet doorgaan door deze crisis:

Het is best om die activiteiten als ‘uitgesteld’ en NIET als ‘afgelast’ te vermelden in uw huidige gedrukte en digitale crisiscommunicatie. De situatie verandert van dag tot dag, dus ook de context en de mogelijkheden van je project.

Indien onderdelen echt niet meer kunnen doorgaan binnen de termijn van het project, laat dit tenminste 1 maand voor het eind van het project geargumenteerd weten aan het Agentschap EACEA.

En ondertussen: Keep Distance – Keep Healthy – Stay Connected and Inspire in Solidarity.

 

MEER INFO?
Voor al je vragen m.b.t. de impact van het coronavirus op je project, kan je terecht bij Frank Herman, MEDIA  & hoofd van de Creative Europe Desk - Flanders, via frank.herman@vlaanderen.be of T 0496 54 74 34 of Gudrun Heymans, Creative Europe Culture Desk Vlaanderen via gudrun.heymans@vlaanderen.be of T 02 553 06 59.

Voor de meest recente Europese update, raadpleeg de website van EACEA.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter