Brainstormingrapport Voices of Europe: 'Culture and the Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunites'

Logo The Voice of Culture
18 maart 2021
Voices of Culture heeft onlangs een brainstormingverslag gepubliceerd met als titel 'Culture and the Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunites'.
Dit brainstormingrapport is het resultaat van een tweedaagse workshop met meer dan 45 belanghebbenden uit de culturele sector van het maatschappelijk middenveld in Europa. Het bevat meer dan 100 bladzijden met beleidsaanbevelingen en voorbeelden van beste praktijken.
 
Het Brainstorming Report werd gepresenteerd en besproken met de Europese Commissie tijdens een dialoogbijeenkomst op 11 februari 2021. Vermits doorzaamheid een van de pijlers is van het Europese beleid en bijgevolg ook voor het subsidieprogramma Creative Europe, werd het rapport uitstekend ontvangen.
 
 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter