Creative Europe Culture: Stand van zaken en vooruitblik 2022

push boundaries
15 december 2021
Alle reguliere oproepen voor steunaanvraag in de ronde 2021 werden in het najaar afgesloten. De selectie van Europese Netwerken voor Culturele & Creatieve Organisaties en Pan-Europese Culturele Entiteiten is afgerond. De publicatie van de resultaten wordt in januari.
Voor alle andere oproepen loopt de selectieprocedure nog. De bekendmaking van de resultaten is voorzien voor februari 2022. Het betreft volgende oproepen:

Zoals gebruikelijk worden de projectleiders als eerste, digitaal verwittigd; pas nadien worden de resultaten publiek bekend gemaakt en ook gedeeld met het Creative Europe Desks netwerk.

Een kort overzicht betreffende de ingediende projecten - oproepronde 2021 leert ons volgende:
 
Europese Samenwerkingsprojecten:

  • 468 projectvoorstellen (Cat.1.= 251/ Cat.2.=187/ Cat.3.=30 projectvoorstellen)
  • 2763 deelnemende organisaties (projectleiders + partners) uit
  • 43 deelnemende landen

Rekening houdende met de voorziene budgetverdeling van respectievelijk 35%, 35%, 30%, verwachten wij een gemiddeld aantal goedgekeurde projecten als volgt:

  • 100-tal  Cat. 1
  • 30-tal Cat. 2
  • 10-tal Cat. 3- projecten

België staat als vijfde op de ranking van coördinerende landen met 24 projectcoördinatoren, na Italië (89 -), Spanje (40 -), Duitsland (31 -) en Frankrijk (29 -).

Daarnaast nemen nog 76 Belgische organisaties deel als partner in een Europees projectvoorstel; samen goed voor 100 deelnemende organisaties vanuit ons land.
De meest vertegenwoordigde sectoren zijn muziek (12,09%); Kunst in Publieke Ruimte (11,03%); multidisciplinaire projecten (9,97%), theater (9,12%); onroerend erfgoed (8,48%) en digitale kunsten (8,27%).
 
Een statistisch overzicht van deelnemers en betrokken sectoren in de gehele Creative Europe Culture oproepronde 2021 vind je in deze Power Point-presentatie van het Europees Uitvoerend Agentschap EACEA.
 
Momenteel wacht de Europese Commissie de goedkeuring van het voorgestelde Werkplan 2022 af, alvorens nieuwe oproepen en acties te kunnen publiceren.
Mits dit akkoord, wordt de bekendmaking van de oproep 2022 voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Europese Samenwerkingsprojecten verwacht tegen eind januari 2022.

De publicatie van de oproep 2022 voor het indienen van een subsidieaanvraag voor Circulatie van Europese Literaire Werken 2022 staat midden februari 2022 gepland.

Het nieuwe werkjaar 2022 voorziet verder een oproep voor Steun aan de implementatie van het Europees Erfgoedlabel (juni); Steun aan de implementatie van Perform Europe (juni); Steun aan de organisatie van een Mobiliteitsfonds voor kunstenaars en culturele werkers (juni), alsook Steun aan de verdere uitbouw van Music moves Europe (september). Meer informatie volgt in het nieuwe jaar via deze nieuwsbrief en onze website.

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter