Creative Europe-programma (2021-2027) op de rails

15 december 2020
Een nieuwe generatie EU subsidieprogramma’s, waaronder Creative Europe, start officieel op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2027.

Nu er op 14 december een principieel akkoord over de Europese meerjarenbegroting (MFK) is bereikt, kan het Creative Europe-programma (2021-2027) stilaan haar definitieve vorm krijgen. 

 

Start in zicht

1. Budget 

De Europese Commissie, de 27 EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geraakt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK 2021-2027) ter waarde van 1074,3 miljard euro. Dit is 16 miljard meer dan eerder deze zomer was afgesproken. Zo’n 15 miljard euro hiervan gaat naar de Europese boegbeeld-programma's: Creative Europe, Horizon, Erasmus+, en het nieuwe EU4-Health gezondheidsprogramma. Creative Europe ontvangt 600 miljoen euro extra, waardoor het totaalbudget meer dan 2,4 miljard euro bedraagt voor de komende programmaperiode 2021-2027 (index 2020). Dit extra is een reflectie van het toenemend belang dat Europa hecht aan cultuur. Er dienen zich dus meer mogelijkheden tot ondersteuning aan.

Daarnaast zet het Herstelpakket Next Generation EU 2021- 2023 zo’n 750 miljard euro in om de Covid-19 crisis te bezweren. Ook de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren (CCS) kunnen hier beroep op doen.

 

2. Het Creative Europe-kader

Het algemene Europese programmabeleid volgt een zachte evolutie naar de toekomst: 'Evolution rather than revolution'.

De drie Creative Europe-subprogramma’s Cultuur, Media en Cross-Sectoraal zijn versterkt. Cross-Sectoraal voorziet bovendien bijkomende aandacht voor media-nieuws en journalistieke vrijheid

De bestaande Creative Europe (2014-2020) doelstellingen vormen de basis voor de nieuwe doelstellingen en sluiten aan bij de actuele algemene Europese thema's:

  • A European Green Deal: klimaat in focus binnen het economisch herstel, focus op duurzaamheid, weerbaarheid en kwaliteit vóór kwantiteit, met extra aandacht voor de relatie tussen cultureel erfgoed & toerisme.
  • A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale en technologische vooruitgang om culturele en creatieve beleving zowel ‘gemengd’ toegankelijk als ook mogelijk te maken (blended mobility).
  • An Economy that Works for People: de rol van cultuur nóg meer aanwenden in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele diversiteit en mensenrechten, alsook in de samenwerking met de Westelijke Balkan. 

 

Wat met jouw project voor 2021?

1. ‘Get Ready’ voor de hogere budgetten 2021 en 2022

Volgens de huidige planning, start Creative Europe 2021-2027 met de eerste oproepen in de lente 2021. Stip aan dat in 2021 en 2022  voor de oproepen extra hoge budgetten zijn  voorzien in vergelijking met de daaropvolgende jaren, Dit is Europa’s bijkomend antwoord op de impact van de Covid-19 pandemieDit gebaar wil potentiële Creative Europe-subsidieaanvragers uit de culturele, creatieve en AV-sectoren aanmoedigen in hun dagelijks engagement en maximale kansen bieden om hun internationale samenwerkingsinitiatieven verder te zetten en/of te ontwikkelen.

 

2. Content = partners = projectbudget

In afwachting van meer concrete informatie over de oproepen, kan je proactief jouw Europees project aanvatten. Maak alvast werk van volgende aspecten:

Content:

  • Ontwikkel een origineel projectidee met Europese meerwaarde. 
  • Verwerk één of meerdere Europese thema's in de geplande projectactiviteiten
  • Laat je inspireren door goede praktijkvoorbeelden via de EU-resultatenpagina en onze brochure.

Partnerschap:

  • Bouw een stevig partnerschap uit waarin de Europese ervaring alle deelnemers verrijkt.
  • De deelnemende landen aan het nieuwe Creative Europe Culture-programma zijn voorlopig enkel de 27 lidstaten, zonder het Verenigd Koninkrijk. Andere spelers, zoals de Westerse Balkanstaten en Europese buurlanden, dienen een nieuw samenwerkingsakkoord met de Europese Unie te ondertekenen om als volwaardige partner of projectleider te kunnen opereren. Een overgangsregeling is in de maak, om hen toch al in 2021 mee op te kunnen nemen in het programma. Volg dit proces van ondertekening via de EACEA-website.

Projectbudget:

  • Stel een ontwerp van algemene begroting op, met kosten en inkomsten die gedragen worden door alle volwaardige partners

 

3. Advies en begeleiding

Creative Europe Desk Vlaanderen staat graag tot jouw dienst op weg naar jouw succesvolle  Europese samenwerking met steun van Creative Europe.

Van zodra het Creative Europe-werkprogramma 2021 vaste vorm heeft en de deelnamecriteria gekend zijn, kunnen projectvoorstellen opnieuw individueel worden besproken en organiseren wij weer infosessies en workshops.

 

4. EU Infosessie in de lente 2021

Graag kondigen wij voor het voorjaar 2021 alvast een online infosessie aan over de EU ondersteuningsmogelijkheden voor de CCS. Dit gebeurt in samenwerking met Vleva en de andere nationale EU-programma contactpunten. De nieuwe programmacriteria van onder meer Creative Europe worden dan toegelicht. Meer informatie volgt in 2021 via onze website en nieuwsbrief.

 

Lees het volledige persbericht 'Commission welcomes agreement on Creative Europe programme'.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter