Cultureel erfgoed zorgt voor inclusieve groei

10 oktober 2018
Welk nut heeft cultureel erfgoed voor de inclusieve groei van een maatschappij? De British Council publiceerde op 5 juli 2018 een onderzoeksrapport met als titel 'Cultural Heritage for Inclusive Growth'.

Cultural Heritage for Inclusive Growth is een initiatief van de British Council waarbij het nut van cultureel erfgoed wordt onderzocht in het kader van inclusieve groei voor alle lagen van de bevolking. Met cultureel erfgoed wordt bedoeld de breedste zin van het woord, dus ook culturele tradities, muziek en taal.

Op 5 juli publiceerde de British Council een rapport waarin de bevindingen van het recentste onderzoek hieromtrent worden beschreven. Conclusie van het rapport is dat wanneer mensen hun culturele erfgoed delen, promoten en zich ervoor engageren, dit kan bijdragen tot economische en sociale ontwikkeling voor alle bevolkingslagen van hun maatschappij.

Het volledige rapport kan je downloaden op de site van de British Council.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter