Overslaan en naar de inhoud gaan
Creative Europe

De prioriteiten van het Spaanse voorzitterschap omvatten een nieuwe impuls voor de arbeidsomstandigheden in de CCS

Na Zweden is het tijd voor Spanje om het stokje over te nemen van het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU. Het Spaanse voorzitterschap loopt tot 31 december. 

Spanje is het eerste land van het zogenaamde 'trio' dat België en Hongarije omvat, de twee landen die het voorzitterschap zullen bekleden in 2024, op een moment van institutionele veranderingen voor de Unie, aangezien volgend jaar zowel de Europese verkiezingen van 6-9 juni zullen plaatsvinden als de benoeming van een nieuwe Europese Commissie na de zomer.

Als het gaat om cultuur, bevestigt Spanje dat het onderwerp van arbeidsomstandigheden in de culturele en creatieve sectoren een belangrijk onderwerp is voor een land dat onlangs zijn eigen Status van de Kunstenaar heeft ontwikkeld, en terwijl het debat op EU-niveau in volle gang is. In dit verband zal het voorzitterschap een nieuwe impuls geven aan het onderwerp door middel van een beleidsdebat tussen de ministers van Cultuur van de 27 lidstaten, op 23-24 november, "over de noodzaak om de arbeids-, socialezekerheids- en belastingvoorwaarden van kunstenaars te verbeteren door de bevordering van de voorgestelde Europese status van de kunstenaar en van culturele werknemers, die een gemeenschappelijk kader zou vaststellen en grensoverschrijdende mobiliteit mogelijk zou maken".

Daarnaast zal Madrid zich inzetten voor de versterking van "de culturele dimensie als fundamentele pijler voor de consolidatie van een geest van Europees burgerschap, waarbij een strategie wordt geleid ter ondersteuning van de erkenning van cultuur als een essentieel openbaar goed", in overeenstemming met de slotverklaring van MONDIACULT.

Cultuur in plattelandsgebieden staat ook in de schijnwerpers, na de recente zesde editie van het "Foro Cultura y Ruralidades", die plaatsvond in Cuenca van 4-7 juli, in het kader van het Spaanse voorzitterschap. Tegen deze achtergrond wil het voorzitterschap de ontwikkeling van cultuurlandschappen bevorderen - iets waar Spanje ook in eigen land mee bezig is - "overtuigd van hun voordelen voor de sociaaleconomische ontwikkeling van lokale gemeenschappen, en van hun potentieel om te dienen als een fundamenteel instrument voor het aanpakken van demografische en klimaatuitdagingen".

Andere prioriteiten in het kader van Cultuur zijn het bevorderen van goede praktijken op het gebied van duurzaam erfgoedbeheer, een van de thematische lijnen van de informele ministeriële bijeenkomst over cultuur die op 25-26 september in Cáceres wordt gehouden, en de goedkeuring van conclusies van de Raad waarin voor het eerst de videogamesector aan bod komt en "een gemeenschappelijke Europese strategie voor de videogamesector" wordt gelanceerd.

Lees meer over het Spaans voorzitterschap.

 

Spaans voorzitterschap