Deadline 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020'

27 november 2019
Het Uitvoerende Agentschap EACEA heeft de subsidieoproep 2020 voor 'Europese Samenwerkingsprojecten' gepubliceerd op 2 oktober 2019. De deadline is vandaag, 27 november, 17u00.
 

De uiterste indiening voor deze Creative Europe subsidieaanvraag 'Europese Samenwerkingsprojecten 2020' is 27 november 2020, 17u00.

De officiële aankondiging en aanvraagdocumenten vind je op de website van het Uitvoerend Agentschap EACEA. 

 

OPMERKINGEN BIJ DEZE OPROEP

  • Er zijn geen wijzigingen inzake de prioriteiten. Er zijn wel kleine wijzigingen op het gebied van de wettige deelname. Het minimaal aantal deelnemers moet uit de creatieve of culturele sectoren komen en de andere partners mogen ook uit andere sectoren komen. 
  • De inhoudelijke selectiecriteria blijven dezelfde. De kwaliteitsdrempel van 75 op 100 punten blijft bewaard. In geval van gelijke punten krijgt het project met de meeste punten voor het criterium 'Relevantie tot de Europese meerwaarde' de voorrang.
  • Het aparte 'Detailed Description of the Project' document is meer uitgebreid en vraagt meer gedetailleerde informatie (over o.a.  werkpakketten, onderaanneming, impact indicatoren enz.). Sommige van deze vragen zijn enkel van toepassing op de Cat 2 Grootschalige projecten en het ‘structurerend effect’ dat van deze grootschalige samenwerkingen verlangd wordt.
  • Het Excel-formulier ‘Budget form - Estimated Budget’ is herzien en vereenvoudigd.
  • Het totale beschikbare budget voor deze oproep is ongeveer 10% hoger dan vorig jaar, nl. 48.444.567 euro. Daarvan wordt 40% voorzien voor Kleinschalige Samenwerkingsprojecten.
     

Op deze website lees je meer Nederlandstalige informatie over deze subsidie-oproep.

 

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter