Een nieuwe Europese Commissie: Wie doet wat en hoe zit het met Creative Europe?

Nieuwe Europese Commissie
21 januari 2020
Belangrijk voor de huidige Europese Commissie zijn de uitwerking van de Europese Green Deal, de manier waarop het Meerjarig Financieel Kader wordt ingevuld, het nieuwe beleid van de Europese Centrale Bank en de gevolgen van Brexit.

Voor de culturele en creatieve sector zijn uiteraard de invulling van het toekomstige Creative Europe (2021-2017) van belang. Dat staat in regelrecht verband met de onderhandelingen voor het Meerjarig Financieel Kader, waarmee uiteindelijk het budget wordt bepaald.

De huidige Europese Commissie is op 1 december 2019 aangetreden en staat onder voorzitterschap van de Duitse christendemocrate Ursula von der Leyen in opvolging van de Commissie van Jean-Claude Juncker (2014-2019).

De uitvoerende vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor een van de drie kernthema's op de agenda, te weten:

  • De Europese Green Deal (Frans Timmermans, Nederland), waarin vastgelegd wordt hoe de EU voor 2050 volledig klimaatneutraal te krijgen.
  • Europa klaarstomen voor het digitale tijdperk (Margrethe Vestager, Denemarken)
  • Een economie die werkt voor de burger (Valdis Dombrovskis, Letland).

De Deense vice voorzitter Margrethe Vestager is verantwoordelijk voor de digitale toekomst van Europa en voor concurrentiekracht, onder de noemer: A Europe fit for the digital age. Mededinging, en dus ook staatssteun, is en blijft in haar portefeuille. Vestager werkt nauw samen met de commissarissen Thierry Breton en de Bulgaarse Mariya Gabriel.

Breton en Gabriel zijn de commissarissen verantwoordelijk voor Creative Europe.

Thierry Breton is verantwoordelijk voor de interne markt én digitalisering maar dit omvat: industrie en interne markt, defensie-industrie en ruimtevaart, én de digitale economie en maatschappij. Onder zijn portefeuille valt onder andere het opzetten van een gelijk speelveld voor de interne markt, IP/Auteursrechten, het opzetten van een strategie voor kunstmatige intelligentie en digitale kwesties. Breton zal vooral toezien op het dagelijkse functioneren van de interne markt, inclusief het wegnemen van belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en diensten. Volgens Breton moeten vooral voor het MKB administratieve obstakels uit de weg worden geruimd en moet de toegang tot financiering beter kunnen. Het subprogramma MEDIA van Creative Europe valt onder zijn hoede.

Mariya Gabriel is vanaf 4 juli 2017 lid van de Europese Commissie namens Bulgarije. In de Commissie-Von der Leyen heeft zij de portefeuille Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. Haar opdracht is onder andere om de onderhandelingen met betrekking tot Creative Europe en Horizon Europa af te ronden. En om Internationale samenwerking in onderwijs, onderzoek en innovatie te stimuleren. Hiermee blijft Gabriel verantwoordelijk voor het subprogramma Cultuur van Creative Europe.

Vanaf 1 januari 2020 is Kroatië voorzitter van de Raad van Europa.  Roemenië, Finland, Kroatië zijn eind november 2018 een gezamenlijk programma overeengekomen. In het programma worden de afzonderlijke prioriteiten van de drie voorzitterschappen op elkaar afgestemd. Kroatië sluit het af op 30 juni 2020, daarna wordt het stokje overgenomen door Duitsland. Het Voorzitterschap van de Raad speelt een essentiële rol bij de sturing van het wetgevend en politiek besluitvormingsproces. De voorzitter heeft een belangrijke functie bij het op één lijn krijgen van de verschillende lidstaten en bij het sluiten van compromissen.

De kuststeden Galway (Ierland) en Rijeka (Kroatië) zijn de Europese culturele hoofdsteden van 2020. De Culturele Hoofdstad van Europa is ingevoerd om de diversiteit van culturen in Europa te laten zien.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter