Laatste werkprogramma 2020 van Creative Europe 2014-2020 bekend

10 september 2019
De Europese Commissie presenteert het laatste werkprogramma voor het huidige Creative Europe 2014-2020 programma. 2020 staat in het teken van het ondersteunen van de nieuwe Europese agenda voor cultuur, de digitale eengemaakte markt en de #Digital4Culture strategie.

2020: Overgang naar Creative Europe 2021-2027

Het laatste jaar van het Creative Europe programma 2014-2020 is ook een jaar van experimenteren. Enkele pilootprojecten en nieuwe acties worden gelanceerd om deze officieel op te nemen in het volgende Creative Europe programma 2021-2027.

Een werkprogramma geeft goed weer welke accenten de Europese Commissie wil leggen. Projectvoorstellen die hiermee rekening houden, hebben meer kans om te worden geselecteerd. Je wenst een dossier in te dienen? Neem dan het werkprogramma 2020 door.

MEDIA

Het subprogramma MEDIA hanteert in 2020 enkele basisprincipes om ervoor te zorgen dat we de resultaten zien voor acties die in de vorige werkprogramma’s werden opgenomen. Daarnaast zijn er ook enkele aanpassingen voorzien om de overgang naar het nieuwe 2021-2027 programma vlot te laten verlopen.

De acties in 2020 hebben 3 accenten:

  • Talent bevorderen en innovatieve inhoud van hoge kwaliteit ondersteunen
  • Circulatie en grensoverschrijdende toegang verhogen
  • Promotie van Europese werken versterken.

De cross-sectorale prioriteit is een gender-balans actieplan. Men wil data verzamelen, vrouwelijke filmmakers ondersteunen en samenwerken met stakeholders en internationale instanties.

Cultuur

In 2020 heeft het Cultuur-programma twee nieuwe acties voorzien:

  • Circulatie van Europese podiumkunsten
  • Sectorale steun aan de theatersector

Daarnaast heeft het Cultuur-programma deze doelstellingen voor ogen:

  • de capaciteit van culturele en creatieve spelers op Europees niveau versterken. Ongeveer 40% van het budget zal naar kleine samenwerkingsprojecten gaan.
  • een agenda voor Europa opmaken gebaseerd op positieve waarden.
  • kennis over de verschillende belanghebbenden vergroten door in 2020 dialogen met sectoren zoals architectuur, cultureel erfgoed, boeken,mode…aan te gaan.

Cross-sectorale acties

De belangrijkste vernieuwing bij de cross-sectorale acties is de steun aan projectendie een digitale brug  slaan tussen het culturele en het audiovisuele.

Het volledige werkprogramma kan je hier lezen

 

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter