Nieuwe 'Culture Moves Europe' oproep voor 'Residency Hosts' - deadline 15 juni 2023

Culture moves Europe
23 maart 2023
De 1ste oproep voor 'residency hosts' i.h.k.v. 'Culture Moves Europe' is geopend. Deze oproep  biedt financiële steun aan organisaties en individuele kunstenaars die internationale kunstenaars en culturele professionals willen ontvangen voor een residentieproject.
 
De actie is gericht op hosts die werkzaam zijn in de volgende sectoren:
 
 • architectuur
 • cultureel erfgoed
 • design en modeontwerp
 • literaire vertaling
 • muziek
 • uitvoerende kunsten
 • visuele kunsten
   
De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen:
 1. de selectie van gastheren en
 2. de bevestiging van de door gastheren geselecteerde uitgenodigde kunstenaars, scheppende kunstenaars en culturele professionals.
 
Criteria om in aanmerking te komen
 • Om een aanvraag te kunnen indienen, moet je:
  • vertegenwoordiger zijn van een organisatie of een als rechtspersoon geregistreerde persoon.
  • activiteiten organiseren die verband houden met ten minste één van de bovengenoemde sectoren.
  • regelmatig artistieke en culturele activiteiten organiseren of/en de mogeliheid hebben zoals faciliteiten, diensten, personeel en begeleiding om een artistiek en cultureel residentieproject uit te voeren.
  • minimaal 1 en maximaal 5 kunstenaars of culturele professionals uitnodigen om deel te nemen aan het residentieproject, die legaal in ten minste één ander Creative Europe-land verblijven.
 • Het project moet minimaal 22 en maximaal 300 dagen duren.
 • De uitgenodigde personen moeten allemaal tegelijk en voor dezelfde duur aan het residentieproject deelnemen.
 • Het residentieproject en het verblijf van de individuen moeten ononderbroken zijn.
 • Elke ontvangende persoon moet aanwezig zijn in de gebouwen van de gastheer en moet minstens 70% van zijn tijd aan zijn residentieproject werken.
 • De volledige lijst van subsidiabiliteitscriteria is te vinden in de details en documentatie van de oproep, die hier op de oproeppagina beschikbaar is.
 
  ↵
 
Aanvragen
 
Inclusie en duurzaamheid
 • Culture Moves Europe zal speciale steun verlenen aan mensen met een handicap en mensen die voor kinderen zorgen.
 • Het zal ook speciale steun verlenen aan mensen die van en naar landen en gebieden overzee en de ultraperifere regio's van de EU reizen.
 • De oproep voor residency hosts streeft naar een evenwicht tussen mannen en vrouwen en een geografisch evenwicht
 • Culture Moves Europe wil ook op een duurzame en milieuvriendelijke manier te werk gaan.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter