Nieuwe pilootoproep 'Bridging culture and audiovisual content through digital'

22 januari 2020
De Europese Commissie publiceerde een nieuwe cross-sectorale pilootoproep (EACEA-28-2019) voor 'De Digitale Brug tussen cultuur en audiovisuele content. De deadline om in te dienen is 14 mei 2020.

Dit is de tweede pilootoproep voor de digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content. De eerste had als deadline 20 juni 2019. Hier lees je de resultaten.

Deze oproep richt zich tot: 

  1. projecten waarin nieuwe vormen van creativiteit aan bod komen die op het kruispunt van verschillende culturele en creatieve sectoren werken, inclusief de audiovisuele sector, via het gebruik van innovatieve technologieën (Virtual Reality, Augmented Reality, ...) of
  2. projecten die vernieuwende sectoroverschrijdende initiatieven en instrumenten bevorderen om de toegang, distributie, promotie en/of de valorisatie van cultuur en creativiteit, inclusief cultureel erfgoed, te vergemakkelijken.

Het voorstel moet worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie juridische entiteiten uit ten minste drie verschillende landen die aan het Creative Europe programma deelnemen. Het consortium dient een scala aan expertise in de culturele en creatieve sector, waaronder de audiovisuele sector, te presenteren.

De totale begroting van deze oproep bedraagt 1,75 miljoen euro. Het minimumbedrag per project bedraagt 150.000 euro. Het Uitvoerend Agentschap voorziet financiering voor een 10-tal projecten. 
De uiterste indieningsdatum is 14 mei 2020 (17u00)

Ga voor meer informatie en de richtlijnen naar de site van EACEA

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter