Nieuwe subsidieoproep voor Literaire Vertalingen (2-jarige projecten)

4 maart 2020
Het Uitvoerende Agentschap EACEA publiceerde op 27 februari een nieuwe subsidieoproep voor 'Cat. 1. Literaire Vertalingen' (EACEA-05-2020) met als deadline 5 mei 2020.

De volgende projecten komen in aanmerking:

  • de vertaling van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken;
  • de brontaal en de doeltaal van de werken moeten ‘officieel erkende talen’ zijn van de landen die aan het programma deelnemen;
  • ook vertalingen uit het Latijn en het Oudgrieks in een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking;
  • de doeltaal moet de moedertaal van de vertaler;
  • de vertalingen moeten een grensoverschrijdende dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur uit een officiële taal in een andere officiële taal van hetzelfde land komt bijgevolg niet in aanmerking.
  • de projecten duren 2 jaar.

Het subsidiebedrag voor deze oproep is maximaal 100.000 euro (maximaal 50 % van de subsidiabele begroting).

Meer informatie vind je op deze website bij Cultuur Subsidies.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter