Oproep ihkv Music Moves Europe - 'Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem'

Music Moves Europe
23 juli 2020
De Europese Commissie heeft in het kader van het sectorgerichte initiatief Music Moves Europe de voorbereidende oproep 'Innovatieve steunregeling voor een duurzaam muziekecosysteem (EAC/S15/2020)' gepubliceerd. De deadline om in te dienen is 30 september 2020.

 
Het Europese muziekecosysteem is zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie en heeft daardoor nood aan een veerkrachtig en rechtvaardig herstelbeleid. Met deze oproep wil de Europese Commissie de Europese muzieksector aansporen om zich verder duurzaam en weerbaar te ontwikkelen, met oog voor de nieuwe realiteit en actuele beleidsthema's als duurzaamheid en digitalisering
 

Via deze oproep is de Europese Commissie op zoek naar één consortium van co-kandidaten, dat de  toekomstige actie Music Moves Europe - stimuleren van de Europese muziekdiversiteit en het Europese muziektalent effectief in werking kan brengen vanaf 2021, in het kader van het nieuwe Creative Europe-programma (2021-2027).  

Voorziene budget 

 • De Europese steun voor dit ene geselecteerde consortium bedraagt 2,5 miljoen euro.

 • Max. 90% (= 2,5 miljoen euro) is subsidieerbaar; minimum 10% eigen inbreng is vereist. Anders gezegd, dient het totale projectbudget minimaal 2.777.778 euro te bedragen. 
   

Voornaamste deelnamecriteria  

 • Slechts één consortium, bestaande uit minstens 2 partnerswordt gekozen. Eén van deze partners dient zich aan als projectcoördinator

 • Enkel publieke of privaatrechtelijke organisaties komen in aanmerking, zoals verenigingen zonder winstdoeleinden (privaat- of publiekrechtelijk), overheden (nationaal, regionaal, lokaal),  internationale organisaties of winstmakende entiteiten.

 • Het consortium vereist de deelname van één Europese organisatie die de muzieksector in minstens 20 Europese lidstaten - op een evenredige wijze -vertegenwoordigt
   

 

Takenpakket 

 • Strategisch: ontwerp van een steunregeling mét een beoordelingssysteem voor projectsubsidies binnen het Music Moves Europe-kader, op basis van een behoefteanalyse
 • Operationeel: in werking brengen van het systeem, incluis het uitvoeren van het volledige beoordelingstraject van de toekomstige subsidieaanvragen MME - stimuleren van de Europese muziekdiversiteit en het Europese muziektalent 
 • Strategisch & operationeel: evaluatie van de werking van het beoordelingssysteem. 
   

Indiening aanvraag 

 • De indiening dient per post of koerier te gebeuren, uiterlijk op 30 september 2020.
 • Indiening per e-mail, USB-sleutel of fax is niet toegelaten.

   

Selectie & start 
De Commissie wil tegen november 2020 een consortium selecteren dat meteen in werking kan treden, om begin 2021 de geplande projectsubsidies aan de begunstigden te bezorgen. Een aparte oproep voor deze projectsubsidie, Music Moves Europe - stimuleren van de Europese muziekdiversiteit en het Europese muziektalentwordt verwacht rond eind november - begin december 2020. Via de Creative Europe Culture-nieuwsbrief houden wij jou op de hoogte van betreffende oproep. 

Informatie & documenten
Gedetailleerde informatie over deze oproep en alle documenten m.b.t. de aanvraag, vind je op de website van de Europese Commissie. Lees aandachtig de Call for Proposals met deelnamecriteria.
 

Vragen? 
Neem contact op met Gudrun Heymans van Creative Europe Culture Desk terug om je vragen te beantwoorden. 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter