Pilot-oproep 'Media ownership monitor' - Deadline 9 februari 2021

Media Ownership monitor
27 januari 2021
De Europese Commissie stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor een pilot-oproep met de titel 'Media Ownership Monitor'. Het doel van de oproep is de vrijheid en de diversiteit van de media in Europa te onderzoeken en te verbeteren en deze in een databank samen te brengen.

Dit moet ertoe bijdragen de persvrijheid in verschillende landen transparanter te maken. De behoefte aan een dergelijk instrument is ontstaan door de toenemende tendens van eigendomsconcentratie in digitale en traditionele media en de daaruit voortvloeiende risico's voor verscheidenheid in de Europese media.

Voorwaarden

  • Aanvragers: non-profit-organisaties, universiteiten, internationale organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • Budget: 1.000.000 euro
  • Cofinanciering: maximaal 90% van de subsidiabele kosten 
  • Financieringsperiode: 1 jaar.
  • Vragen? Stuur een email aan (tot 2 februari): CNECT-I1-CALLS@ec.europa.eu
  • Deadline voor inzendingen: 9 februari 2021

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter