Publicatie subsidieaanvraag 'Samenwerkingsprojecten 2019'

17 oktober 2018
Het Uitvoerende Agentschap EACEA heeft de subsidieoproep 2019 voor 'Europese Samenwerkingsprojecten' gepubliceerd op 16 oktober 2018. De deadline is 11 december 2018.

De subsidieoproep voor 'Europese Samenwerkingsprojecten 2019 (EACEA 34/2018)’ betreft: 

De uiterste indiening voor deze Creative Europe subsidieaanvraag 'Europese Samenwerkingsprojecten 2019' is 11 december 2018, 12u00.

De officiële aankondiging en aanvraagdocumenten vind je op de website van het Uitvoerend Agentschap EACEA.
 

NIEUW VOOR DEZE OPROEP

De deelnamevoorwaarden voor deze oproep blijven grotendeels behouden ten opzichte van de oproep 2018 (EACEA 32/2017), maar volgende aandachtspunten gelden:

Prioriteiten

Naast de bestaande 3 inhoudelijke prioriteiten (mobiliteit - professionele ontwikkeling - publieksbetrokkenheid), zijn 2 nieuwe prioriteiten toegevoegd aan het werkprogramma 2019, namelijk:

  • Het stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde EU waarden, begrip en respect voor andere culturen met als doel om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen;

  • Het verder bewustmaken van gemeenschappelijke waarden en gedeelde geschiedenis, alsook het aanmoedigen van het samenhorigheidsgevoel dat als bindend thema benut werd tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Dit betekent dat de nieuwe oproep 5 prioriteiten kent. Deze mogen maar hoeven niet allemaal aan bod te komen in jouw project. Beter is het om duidelijk te kiezen voor 1 hoofdprioriteit met een goede focus, dan alle vijf de prioriteiten vaag aan te halen.

Meer achtergrondinformatie over het Europese Cultuurbeleid vind je terug in de Nieuwe Europese Agenda voor Cultuur 2018.
 

Administratieve toelatingscriteria

In de officiële aanvraag en de Guide for Applicants is een voetnoot toegevoegd ter verduidelijking van de indiening van de  e-Form, namelijk:

  • De e-Form moet gevalideerd en ingediend zijn vóór de deadline van 11.12.2018 – 12u00 ‘s middags.
  • Technische problemen moeten - zonder uitzondering - vóór de deadline gemeld worden.
     

Gewettigde deelnamecriteria

Als projectleider kan je slechts éénmalig per oproepjaar deelnemen. Als partner mag je in meerdere projecten deelnemen.
 

Startdatum projectsteun

Een belangrijke verandering betreft de startdatum van de Europese projectsteun. Deze wordt verlegd naar ten vroegste 1 september 2019 voor zowel Klein- als Grootschalige Samenwerkingsprojecten (voorheen start vanaf 1 mei of 1 juni). Alle voorgedragen Europese Samenwerkingsprojecten dienen, met andere woorden, te starten tussen 1 september en 15 december 2019. De geselecteerde projecten zullen eind juni 2019 bekend gemaakt worden en kort daarna worden de contracten met de Europese Commissie getekend. Projecten kunnen geen retro-actieve Creative Europe steun ontvangen voor activiteiten die vóór 1 september 2019 starten.
 

Slaagpercentage

De geselecteerde projecten moeten minstens 75/100 behalen om geselecteerd te kunnen worden. Deze puntenscore wordt gegeven op de 4 inhoudelijke toekenningscriteria.

 

Financiële veranderingen

In het Werkprogramma 2019 is een totaal budget van 44.659.800 euro voorzien voor de Europese Samenwerkingsprojecten met start in 2019. Hiervan wordt expliciet 17,8 miljoen euro (40%) voorbehouden voor de Kleinschalige Samenwerkingsprojecten. Van dit budget (17.8 miljoen euro) wordt 25% voorbehouden voor kwaliteitsvolle projcten met focus op de nieuwe prioriteit gericht op de sociale integratie van vluchtelingen en migranten.

 

Veranderingen in de documenten

Budget form

Het standaard budgetformulier is herwerkt en nu ingedeeld in budget hoofdstukken in plaats van kostenverdeling per partner.

Annex I: Verklarende woordenlijst

De verklarende woordenlijst met betrekking tot het woordgebruik in de Oproep en Handleiding is bijgewerkt.

Annex 2 – Verplichte documenten – Check list

De check list is bijgewerkt over wie welke documenten moet aanleveren.

E-form en aanvraagdocumenten

Dankzij de ontvangen feedback, zijn de e-Form en Gedetailleerde projectomschrijving (Annex: Detailed Description of the Project), alsook de handleiding (Guide for Applicants), flink bijgewerkt en verfijnd.
 

MEER INFORMATIE en WORKSHOPS

Op deze website vind je meer Nederlandstalige informatie over deze subsidie-oproep. Creative Europe Culture Desk Vlaanderen organiseert drie dezelfde workshops over de praktische indiening van deze subsidieoproep.

Neem aub zelf voldoende tijd om de officiële oproep en de ‘guidelines’  door te nemen.

De praktische handleiding bij deze subsidieaanvraag wordt eerstdaags gepubliceerd.
 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter