Publicatie Subsidieoproep 2020 'Single Project'

13 september 2019
Het Uitvoerende Agentschap heeft de subsidieoproep 2020 voor 'Contentontwikkeling van één Project' (EACEA 17/2019) gepubliceerd met als deadlines 13 november 2019 en 12 mei 2020.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

De aanvrager kan een subsidieaanvraag doen voor de ontwikkeling van één project.

 • Type projecten die in aanmerking komen:
  • Voor cinemavertoning: Fictiefilms, animatiefilms en creatieve documentaires met een minimum duur van 60 minuten.
  • Voor televisie: Fictieprojecten (totale duur van minimaal 90 minuten), animatieprojecten (totale duur van minimaal 24 minuten) en creatieve documentaires (totale duur van minimaal 50 minuten), zowel in one-off- als in serieformaat.
  • Voor exploitatie via digitale platformen: Fictieprojecten (totale duur van minimaal 90 minuten), animatieprojecten (totale duur van minimaal 24 minuten) en creatieve documentaires (totale duur van minimaal 50 minuten). De minimum user experience is niet van toepassing op non-lineaire projecten zoals VR-projecten.
  • Videogames komen niet in aanmerking.
 • Vereisten voor de projecten:
  • ze hebben een hoge creatieve/artistieke waarde en getuigen van culturele diversiteit;
  • ze hebben het potentieel om over de nationale grenzen heen een Europees en internatioonaal publiek te bereiken d.m.v. innovatieve marketing- en distributiestrategieën die reeds ontwikkeld zijn vanaf de ontwikkelingsfase;
  • ze getuigen van een duidelijke samenwerking tussen partijen van verschillende deelnemende landen van het subprogramma Media.
  • De meerderheid van de rechten gerelateerd aan het project dient in handen te zijn van de aanvrager. In geval van een coproductie tussen 2 productiehuizen is 50-50% ook mogelijk.
  • De eerste dag van principal photography van het project (start productie) mag pas gepland zijn 8 maanden na de datum van indienen.
  • De maximumduur van het project (ontwikkelingsfase waarvoor MEDIA-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 30 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening.

 

Wie komt in aanmerking?

Onafhankelijke Europese audiovisuele productiehuizen uit één van de deelnemende landen van het subprogramma Media met een recent succes of proven track record). Lees meer over proven track record op deze site.

 

Subsidiebedragen

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep (twee deadlines) voor 2020 bedraagt 5,4 miljoen euro of 2,7 miljoen euro per deadline.
 • De maximale financiële bijdrage voor de cofinanciering van de ontwikkeling van één project is een forfaitair bedrag van:
  • 50.000 euro in het geval van fictie met een geraamd productiebudget gelijk aan of meer is dan 1,5 miljoen euro;
  • 30.000 euro in het geval van fictie met een geraamd productiebudget lager dan 1,5 miljoen euro;
  • 60.000 euro in het geval van animatie;
  • 25.000 euro in geval van creatieve documentaire.
 • De aanvrager dient garant te staan voor de aanvullende financiering van de ontwikkelingskosten, in de vorm van eigen middelen, inkomsten of bijdragen van derde partijen. Deze subsidie is complementair aan steun van de regionale en/of nationale fondsen (bijvoorbeeld VAF-steun), maar niet-cumulatief met andere Europese subsidies voor dezelfde actie (nl. ontwikkeling van een av project) en werkt niet retro-actief.
 

Deadlines/ Tijdsschema

 • 1ste deadline: 13 november 2019, 17u00
  • Verwachte bekendmaking resultaten: mei 2020
  • Ondertekening overeenkomst: juni - juli 2020
 • 2de deadline: 12 mei 2020, 17u00
  • Verwachte bekendmaking resultaten: november 2020
  • Ondertekening overeenkomst: november - december 2020

 

Documenten en informatie

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter