'Sharing Stories Webinar' van Cutural Heritage in Action

Cultural Heritage in Action
9 februari 2022
'Cultural Heritage in Action', het EU-programma voor intercollegiaal leren over cultureel erfgoed dat uitwisselingen tussen grote aantallen steden, regio's en erfgoedstakeholders ondersteunt, start een reeks webinars.
Daarmee wil Europa de aandacht vestigen op toonaangevende initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed die duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling in Europese steden en regio's stimuleren.
 
In de eerste sessie gaat het over de onderlinge relaties tussen cultureel erfgoed, onderwijs, opleiding en geletterdheid: hoe kan plaatselijk cultureel erfgoed nieuwe leeromgevingen in het onderwijs bevorderen en helpen bij de versterking van sleutelcompetenties zoals geletterdheid, taal, cultureel bewustzijn en engagement? Hoe kunnen steden en regio's het leren door, met en over cultureel erfgoed ondersteunen?
 
Het webinar vindt plaats op maandag 28 februari om 14.00 uur, en er komen sprekers uit Leeuwarden, Edinburgh en Helsinki.
 
De Europese Commissie zal ook het Europees Jaar van de Jeugd presenteren, een initiatief dat jonge Europeanen tal van kansen biedt om kennis, vaardigheden en competenties te verwerven voor hun professionele ontwikkeling en om hun burgerlijke betrokkenheid te versterken om de toekomst van Europa vorm te geven.
Overdracht is een integrerend aspect van cultureel erfgoed. Het vertellen, schrijven en lezen van verhalen is in heel Europa al eeuwenlang een gemeenschappelijke traditie. Mondelinge geschiedenis, herinneringen en plaatselijke gebruiken worden van generatie op generatie doorgegeven en hebben gemeenschappen gevormd, wat bijdraagt tot een sterk Europees cultureel erfgoed. Maar dit Europees cultureel erfgoed kan ook een meer sociale en educatieve rol spelen voor jonge generaties.
 
Bewustmaking van plaatselijk cultureel erfgoed, ontwikkeling van vaardigheden in culturele expressie en bevordering van conserveringstechnieken voor erfgoedgebouwen, landschappen of tradities zijn essentieel om het Europees erfgoed voor toekomstige generaties levend te houden.
 
In heel Europa creëren Europese steden en regio's kansen voor jonge burgers om hun culturele wortels te ontdekken en zich ermee bezig te houden, terwijl ze voortdurend sleutelcompetenties zoals geletterdheid, meertaligheid en cultureel bewustzijn verbeteren. Tijdens deze webinar ontdekt u inspirerende voorbeelden uit Leeuwarden, Edinburgh en Helsinki en ontdekt u wat er kan worden bereikt wanneer onderwijs, opleiding en jongerenbetrokkenheid samengaan met cultureel erfgoed.
 
Meer informatie?
 
 
 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter