Vijf Projecten geselecteerd in het kader van de 'Nieuw Europees Bauhaus lighthouse call'

7 juni 2022
De Europese Commissie heeft vijf projecten geselecteerd in het kader van de Nieuw Europees Bauhaus lighthouse call.
 
De projecten moeten uitblinken op het gebied van duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek. De projecten dragen bij aan de EU doelstellingen om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat en milieu aan te pakken door nauwere betrokkenheid bij de burgers, waarbij de kracht van onderzoek en innovatie wordt benut. De geselecteerde projecten krijgen elk ongeveer € 5 miljoen om hun plannen uit te voeren.
 
De geselecteerde projecten zijn:
 
1. CULTUURCAMPUS (Cultuurcampus: een duurzaam centrum van kunst, onderzoek, leren en gemeenschap als katalysator): door onderwijs, onderzoek, beleid en cultuur te combineren en rekening te houden met de belevingswereld en ervaring van de bewoners, wil Cultuurcampus het achtergestelde stadsgebied van Rotterdam Zuid (NL) transformeren.
 
2. NEB-STAR (Nieuw Europees Bauhaus STAvangeR): NEB-Star zal laten zien hoe regionale transformatieplannen de principes en waarden van NEB in Stavanger, Noorwegen, Praag, Tsjechië en Utrecht, Nederland kunnen integreren. Het project zal vier emblematische uitdagingen aanpakken die verband houden met klimaatneutrale steden, die allemaal rekening houden met lokale behoeften en zorgen door middel van samenwerking met bewoners en belanghebbenden. Het project zal vier emblematische uitdagingen aanpakken die verband houden met klimaatneutrale steden, en zal daarbij rekening houden met lokale behoeften en zorgen door co-creatie met bewoners en belanghebbenden.
 
3. NEBourhoods (NEBuurten): NEBourhoods bereidt München-Neuperlach (DE) voor op de toekomst zoals uitgestippeld door de Europese Green Deal als het gaat om de gebouwde omgeving, circulariteit, mobiliteit, energie, voedsel, en gezondheid.
 
4. DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society): het project wil de grote uitdagingen aanpakken waarmee samenlevingen en steden worden geconfronteerd: klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en uitdagingen op het gebied van hulpbronnen. Gebaseerd op drie hoofdthema's, inclusiviteit, circulariteit en het verzoenen van steden met de natuur, zal het project kunst, architectuur en design gebruiken om alternatieve manieren te onderzoeken om gebieden in verschillende Europese steden (DK, NL, SI, IT, LV) te transformeren.
 
5. EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution): het project ondersteunt steden en kwetsbare bewoners bij het transformeren van hun gebouwde omgeving. Verspreid over zeven verschillende locaties in de EU en geassocieerde landen (DK, EL, BE, PT, TR, HR, IT) zal het trachten sociaal-economische en culturele uitdagingen aan te pakken, zoals sociale segregatie, energiearmoede en de verloedering van ontvolkte historische centra.
 
Zie hier het volledige persbericht van de Europese Commissie.
 
Achtergrond
 
Het Nieuw Europees Bauhaus is een ecologisch, economisch en cultureel project met als doel design, duurzaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en investeringen te combineren en zo bij te dragen tot het realiseren van de Europese Green Deal. Het nieuwe Europese Bauhaus  wil de werelden van kunst, cultuur en onderwijs verbinden met wetenschap en technologie.
 
 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter