Voorlopige resultaten Europese Samenwerkingsprojecten 2023

push boundaries cultuur
5 april 2023
Het Europese Uitvoerende Agentschap EACEA heeft een eerste schatting gemaakt van de subsidieronde CREA-CULT-COOP 2023, die afsloot op 9 maart 2023.

Vanuit de 41 deelnemende landen van het Creative Europe Culture programma, zijn in totaal 831 subsidieaanvragen voor Europese samenwerkingsprojecten ingediend. Dit is zowat 21% meer dan voor de oproep 2022. De statistieken zijn opgesteld op basis van de automatisch verkregen informatie, namelijk het aantal ingediende aanvragen. De dossiers worden momenteel gecontroleerd op hun wettelijke toelaatbaarheid, wat de cijfers mogelijks nog doet dalen. Na de administratieve geldigheidscheck, start binnenkort de inhoudelijke selectieprocedure van de projectvoorstellen. Deze zou in juli 2023 moeten afgerond zijn.

Het Europese Uitvoerende Agentschap EACEA voorziet om tegen midden juli alle projectleiders digitaal op de hoogte te brengen van hun resultaat. Voor de (voorlopig) geselecteerde projecten begint dan de GAP – Grant Agreement Preparation-fase, die uitmondt in de ondertekening van het (definitief) contract in het najaar. Voor de projecten die niet gehonoreerd worden, kan het evaluatierapport een leidraad bieden om in een volgende subsidieronde opnieuw een kans te wagen.

 

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter