Overslaan en naar de inhoud gaan
Creative Europe

Werkprogramma Creative Europe 2024 gepubliceerd

Op 14 September 2023 werd het Werkprogramma van Creative Europe 2024 gepubliceerd.

Het Werkprogramma Creative Europe 2024 heeft een budget van meer dan 320 miljoen euro. Creative Europe blijft zich inzetten om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de culturele en creatieve sectoren.

Wat zijn de prioriteiten voor 2024?
 

Steun voor Oekraïne

In 2024 zullen de Oekraïense culturele en creatieve sectoren meer steun blijven ontvangen van het onderdeel Cultuur. Steun aan Oekraïne' wordt een van de prioriteiten van de Europese samenwerking die kandidaten in hun aanvraag kunnen selecteren. Met deze prioriteit kan het programma initiatieven "in het veld" ondersteunen en de samenwerking tussen Oekraïense en Europese creatieve organisaties bevorderen.

Oekraïne blijft gedeeltelijk deelnemen aan het MEDIA Luik. Daarom komen Oekraïense professionals nog steeds in aanmerking voor trainingsprojecten. Oekraïense organisaties zullen in aanmerking blijven komen voor oproepen tot het indienen van voorstellen voor festivals, markten en filmeducatie, alsook voor de MEDIA-stand op grote evenementen van de Europese industrie.

In het kader van het Cross-sectorale Luik kunnen Oekraïense organisaties zich aansluiten bij ondersteunde nieuwsmediaconsortia.
 

Gendergelijkheid en vergroening

Acties in het kader van het programma zullen verdere vooruitgang op het gebied van inclusie en diversiteit, met name gendergelijkheid, mogelijk maken.

De vergroening van Creative Europe is een andere prioriteit voor 2024, zodat het kan bijdragen aan de doelstelling dat 30% van de begrotingsuitgaven van de Unie ten goede komt aan klimaatdoelstellingen.
 

Culture Luik

In 2024 zal de Europese Commissie nieuwe oproepen publiceren voor de

 • Europese Samenwerkingsprojecten
 • Circulatie van EuropeseLliteraire Werken

De Commissie zal ook meerjarige oproepen (4 jaar) publiceren voor de

 • Europese Netwerken van culturele en creatieve organisaties
 • Pan-Europese Culturele Entiteiten
 • Europese platforms voor de promotie van opkomende kunstenaars

De nieuwe overeenkomsten zullen de financiële steun aan de netwerken verhogen en een groter budget toewijzen aan de platformactie, met als doel één extra platform voor opkomende kunstenaars te financieren.

Culture Moves Europe, de mobiliteitsactie van Creative Europe, zal ook steun blijven verlenen aan de transnationale mobiliteit van kunstenaars en cultuurwerkers.

De Dag van de Europese Auteurs, een initiatief van voormalig commissaris Mariya Gabriel, zal vanaf 2024 als permanente actie in het programma Creatief Europa worden geïntegreerd. De tweede editie van het evenement is gepland voor 25 maart 2024 en zal in alle 40 bij het programma geassocieerde landen worden gevierd.

 

MEDIA Luik

In 2024 zijn sommige MEDIA-subsidies aangepast aan de veranderende behoeften in de sector.

Content cluster

Bedrijven zullen aan meer dan één ontwikkelingsoproep per jaar kunnen deelnemen, zodat ze een bredere portefeuille hebben om uit te kiezen voor hun financieringsmogelijkheden.

De Europese Commissie wil aanvragen van grotere projecten stimuleren door de criteria om in aanmerking te komen voor steun aan videogames en immersieve inhoud te wijzigen.

Audience cluster

De Commissie heeft ook de subsidiabiliteitscriteria voor de Europese VOD-netwerken en -exploitanten aangepast om aanvragen van kleinere, onafhankelijke VOD-diensten aan te moedigen. Dit gezien de hevige concurrentie met mondiale spelers en omroepen.

Business cluster

De regeling voor markten en netwerken speelt in op de toegenomen behoefte aan netwerken en samenwerking tussen bedrijven op evenementen als gevolg van de verschuiving naar meer online aankopen.

Policy cluster

De Europese Commissie zal de tweede editie van het European Media Outlook-rapport financieren om de belangrijkste trends die veranderingen op de mediamarkten in de EU aansturen, te blijven volgen.

Zij zal ook:

 • het investeringsplatform MediaInvest ontwikkelen
 • bijdragen aan het vergroenen van de audiovisuele sector door middel van relevante steunregelingen
 • acties op het gebied van mediageletterdheid ondersteunen
 • de samenwerking binnen de Europese groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (ERGA) vergemakkelijken

 

Cross-sectoraal Luik

In 2024 zal de Europese Commissie de Creative Innovation Lab-subsidies herzien om innovatieve benaderingen van het creëren, toegankelijk maken, distribueren en promoten van inhoud in de CCS en met andere sectoren aan te moedigen.

Zij zal steun verlenen aan de aanpassing van de nieuwsmediasector aan structurele en technologische veranderingen door middel van

 • Journalistieke Partnerschappen
 • De Europese monitor van media-eigendom
 • projecten voor Mediageletterdheid
 • Creatieve Innovatielabs
   

Vind informatie over financieringsmogelijkheden