FRAME Mentoring 2022

INA
Datum: 
4 juli 2022 - 31 oktober 2022
Locatie: 
online en op locaties
Organisator: 
Ina
Onderwerp: 
  • Digitalisering & Multimedia
  • archivering
Doelgroep: 
  • Producent
  • Content developer
  • Postproductie professional
Deadline(s): 
11 mei 2022 (verlengd)

Sinds 2010 organiseert het INA (Frans Nationaal Audiovisueel Instituut) het professionele trainingsprogramma FRAME, dat gewijd is aan audiovisuele archieven. FRAME wordt gesteund door MEDIA, FIAT/IFTA (International Federation of Television Archive) en de EBU Academy (European Broadcasting Union).

Het trainingsprogramma zal proberen een antwoord te vinden op de vragen waarmee professionals die werken met audiovisuele archieven momenteel vaak worden geconfronteerd: hoe kunnen audiovisuele archivarissen voorbereid zijn op uitzonderlijke gebeurtenissen, om risico's te voorkomen en het herstel na rampen te bewerkstelligen? Op het programma: preventieve conservering, digitalisering en documentatie van audiovisuele collecties, beheer van digitale archieven, rechtenbeheer, of toegang en promotie van audiovisuele archieven. De online trainingssessie zal een combinatie zijn van virtuele klaslokalen, presentaties, het delen van ervaringen, best practices en oplossingen, en meer.

 

FRAME bestaat uit 5 opleidingsacties: 
 
FRAME Basics: een online opleidingssessie van 6 halve dagen, georganiseerd in het voorjaar van 2022, biedt fundamentele kennis en vaardigheden die nodig zijn voor professionals die audiovisuele inhoud beheren, vanaf de bewaring tot het hergebruik. FRAME Basics is in de eerste plaats bedoeld voor professionals met minder ervaring en/of behoefte aan basiskennis.  
 
FRAME Advanced: een onsite 5-daagse trainingssessie, georganiseerd in het najaar van 2022 bij INA of in een Europese partnerinstelling, is gericht op de nieuwste en innovatieve praktijken van de audiovisuele erfgoedsector. FRAME Advanced Tech behandelt de technische en technologische aspecten van het behoud en beheer van audiovisuele archieven, FRAME Advanced Access de onderwerpen documentatie en toegang. FRAME Advanced staat open voor alle professionals, maar in de eerste plaats voor ervaren en opgeleide professionals. 
 
FRAME Mentoring: een mentorprogramma van 6 maanden (juni-december) voor jonge professionals om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun carrièrepad of bij de uitvoering van hun project. FRAME Mentoring omvatte online ondersteuning door een toegewijde mentor die een erkend Europees deskundige is; een professionele onderdompeling van 2 weken bij INA of in een Europese partnerinstelling; een accreditatie voor de FIAT/IFTA jaarlijkse wereldconferentie
 
FRAME Expert: een workshop van een halve dag georganiseerd als onderdeel van de FIAT/IFTA Wereldconferentie, in Kaapstad, Zuid-Afrika, in oktober 2022; samenbrengen van de gemeenschap van internationale professionals rond gedeelde vragen en actuele kwesties van de audiovisuele erfgoedsector.
 
FRAME digitaal opleidingsplatform bestaande uit meertalige (Frans, Engels, Spaans) e-learning modules en digitaal pedagogisch materiaal en bronnen (video, bibliografie, enz...)
 

 

Co funded by the Eu

Flemish Government Footer

Close
Verwijder filter